Arrangement

Materielsektionens materieldag og generalforsamling

Indkaldelse Materielsektionens materieldag og generalforsamling den 31. marts 2022 på Jørgensens Hotel, Søndergade 17, 8700 Horsens

Dagsorden udsendes jf. sektionens vedtægter senest to uger før generalforsamlingen.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsættes skriftligt over for sektionens bestyrelse senest 4 uger før generalforsamlingen - det vil sige senest den 2. marts 2022.
Eventuelle forslag sendes til Mona Kristensen monk@di.dk

Pris
Gratis deltagelse i hele programmet samt gratis overnatning for den første deltager fra hver medlemsvirksomhed.
Herefter betales for de næste deltagere jf. nedenstående takster:

  • Dagsmøde: gratis.
  • Dagsmøde inkl. festmiddag og ekskl. overnatning: 995 kr. ex. moms.
  • Dagsmøde inkl. festmiddag og overnatning: 1.990 kr. ex. moms.

Tilmelding senest den 3. marts 2022.
Herefter kan vi ikke garantere for værelser. Husk også tilmelding til det gruppemøde man deltager i.

Fuldmagt
Hvis man er forhindret i at deltage, kan fuldmagt udfyldes her på siden.

Ved eventuelt afbud
Ved afbud senere end den 24. marts 2022 faktureres de omkostninger sektionen måtte have hermed.

Vi glæder os til at se medlemmerne den 31. marts 2022 til en forhåbentlig spændende dag med efterfølgende middag og socialt netværk.


På vegne af Bestyrelsen
Stine Egsgaard, Formand