Arrangement

Stilladssektionens generalforsamling 2024

Comwell Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør.

Dagsorden inkl. program vedhæftet.

Forslag
Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden dato for afholdelse af generalforsamling, dvs. senest den 11. april 2024 og sendes til hss@di.dk

Bemærk
På generalforsamlingen kan der kun tages beslutning om de på dagsordenens anførte spørgsmål. Efter deadline for indsendelse af forslag fra medlemmerne fremsendes detaljeret dagsorden inkl. evt. forslag fra bestyrelsen 2 uger før generalforsamlingen, dvs. senest den 11. april 2024.

Fuldmagt
Hvis man er forhindret i at deltage, kan fuldmagt udfyldes og indsendes til sekretariatet senest den 18. april 2024 til Mona Kristensen monk@di.dk.

Hvis fuldmagt medbringes på selve dagen, skal denne være skriftlig og registreres i god til inden mødestart.   

Husk
Jf. Stilladssektionens vedtægter har medlemmer pligt til at deltage i generalforsamlingen. Firmaer med flere medlemmer i DI Byggeri har dog kun pligt til at give møde med en repræsentant.

Firmaer der ikke fremmøder eller ikke er repræsenteret ved et andet firma med skriftlig fuldmagt eller melder afnud skriftligt, ifalder en bøde på 1.000 kr., der skal betales senest 14 dage efer idømmelsen. 

Pris
Det er gratis for medlemmer at deltage.

Tilmelding senest den 5. april kl. 12.00.