Kursus

Hvordan håndterer du byggeaffald korrekt

Byggeaffald udgør mere end 40% af al dansk affald og bidrager derfor tilsvarende til belastning af klima og miljø.

Foto: Getty

Forventet udbytte

Byggeaffald udgør mere end 40% af al dansk affald og bidrager derfor tilsvarende til belastning af klima og miljø. Der er et stigende fokus på korrekt håndtering af byggeaffald fra de nationale og lokale myndigheder. Det omfatter både stigende krav om øget genbrug og bedre genanvendelse, samt fokus på frasortering af forurenede dele af bygningen.

Kurset vil sætte dig i stand til, at vurdere din nuværende håndtering af affald og give dig input til tilpasninger og forbedringer både for klimaets og miljøets skyld, men også for at minimere omkostningerne og undgå problemer med det nye affaldstilsyn.

Målgruppe

Alle håndværksvirksomheder.

Kursets centrale fokuspunkter

Placeringen af ansvaret for affaldet alt efter kontrakttypen og lovgivningen

  • Reglerne om korrekt håndtering af byggeaffald og udviklingen i sorteringsteknologi
  • De kommende regler om selektiv nedrivning
  • Betydningen af producentansvaret for emballage, som starter 1. juli 2025
  • Det nye affaldstilsyn som starter 1. januar 2025, herunder skærpet modtagekontrol på forbrændingsanlæggene
  • Initiativerne omkring styrket sporbarhed og sortering på genbrugspladserne

Underviser

Niels Bukholt, DI

Jesper Salling Nielsen

Jesper Salling Nielsen

Chef for Træsektionen