Arrangement

Minikonference: Bruges der for mange materialer i bygge- og anlægsprojekter?

Der pågår en livlig debat i medierne om materialeforbruget i bygge- og anlægssektorens projekter. Et grønnere og mere bæredygtigt byggeri, uanset om det drejer sig om bygninger eller om anlæg, kræver, at vi bruger så få ressourcer som muligt.

CODAN i Køge

Foto: Torben Eskerod

Der har rejst sig en debat, hvor der fra flere sider peges på, at ressourceforbruget er unødigt højt med overdimensionering, for høje omkostninger og for højt klimaaftryk til følge.

Flere virksomheder og organisationer har blandet sig i debatten, og der er ikke enighed om, hvor stort problemet er, ej heller hvad de væsentligste årsager til overforbruget er.  Det er også en problemstilling, som er et af omdrejningspunkterne for drøftelserne i Byggeriets Handletank for Bæredygtighed.

Spørgsmålet er, hvad der er op og ned i diskussionen. Det sætter DI Byggeri og Dansk Beton fokus på ved denne minikonference. Der er behov for dialog og samarbejde for at komme ind til problemets kerne.

  • 12:00 Ankomst, registrering og sandwich

  • 12:30 Velkomst

   Branchedirektør, Anders Stouge, DI Byggeri

  • 12:45 Hvordan ser en offentlige bygherre på problemstillingen?

   Kontorchef Lene Solvang Jensen, Københavns kommune, Byggeri København.

  • 13:10 Hvad er entreprenørens ansvar og rolle i forhold til materialeforbruget?

   Bæredygtighedschef, Poul-Erik Olsen, CG Jensen A/S

  • 13:30 Hvad er rådgiverens opgave og muligheder for at mindske materialeforbruget?

   Adm. direktør, Ib Enevoldsen, Rambøll Danmark A/S

  • 13.50 Pause

  • 14:10 Hvad er materialeproducentens muligheder og rammer for at sænke materialeforbruget?

   Teknisk chef, Lars Reimer, CRH Concrete A/S

  • 14:30 Hvordan ser myndighederne på udfordringen?

   Vicedirektør, Lise Aaen Kobberholm, Social- og Boligstyrelsen

  • 14:50 Fælles dialog ml. oplægsholdere og deltagere om, hvordan materialeforbruget minimeres

  • 15:30 Afrunding, netværk og tak for i dag

   Branchedirektør, Anders Stouge, DI Byggeri

Dorthe Mathiesen

Dorthe Mathiesen

Chef for Dansk Beton

Anders Stouge

Anders Stouge

Vicedirektør