Arrangement

Workshop: Fremtidens byggeplads 2.0

Vi inviterer hermed til en ny workshop under temaet "Fremtidens Byggeplads." Vi mødes på Gl. Vindinge den 8. februar kl. 10.00 til 15.00. Workshoppen er en del af vores nye fokus på Fremtidens Byggeplads på tværs af værdikæden.

Foto: Getty Images

Vi indleder dagen med 2 inspirerende indlæg:

  • Julie Munk og Christian Jentzsch fra "Center for Offentlig-Privat Innovation - CO-PI" kommer og fortæller om deres arbejde med de emissionsfri maskiner og den hensigtserklæring COPI har præsenteret i november.

  • Kim Knudsen, driftsdirektør i transport- og kranvirksomheden "BMS," kommer og gør os klogere på, hvordan det er at drive virksomhed i en branche, hvor kravene til rapportering ift. udledninger og bæredygtighed er kraftigt stigende. 

Efter frokost går vi i gang med selve workshoppen, hvor målet er at formulere klare anbefalinger på baggrund af de fire indsatsområder: "ekstern transport," "entreprenørmaskiner," "energi og drift," "affald og spild."

Vi vil basere drøftelserne og udarbejdelsen af anbefalinger på konkrete input indhentet bl.a. DI’s medlemmer og en workshop, som blev afholdt i efteråret 2023. Målet med de endelige anbefalinger er, at de skal fungere som en rettesnor for at ruste virksomhederne i byggebranchen til at imødegå de kommende krav.

Vi ser frem til en givende dag på Gl. Vindinge.

Hvis I overvejer delekørsel fra enten København eller Århus, er I velkomne til at kontakte os, så vil vi forsøge at formidle oplysningerne videre.

Program

10.00

Intro v. Elly Kjems Hove, Underdirektør DI Byggeri

10.15

Oplæg v. Julie Munk og Christian Jentzch, CO-PI

11.00

Oplæg v. Kim Knudsen, Driftsdirektør BMS

11.45

Frokost

12.30

Workshop, Der arbejdes i de 4 spor

14.00

Gruppepræsentation og afslutning

14.45

Afrunding

15.00

Tak for i dag