Foto: Ricky Molloy

25.01.21 DI Byggeri Nyheder

Nye ansættelsesbeviser

DI har udarbejdet nye ansættelsesskabeloner i tilknytning til alle byggeriets overenskomster. Se og download de nye ansættelsesskabeloner her.

De nye ansættelsesskabeloner erstatter de tidligere standardansættelsesbeviser, som medlemmerne kunne hente på Dansk Byggeris hjemmeside. De nye skabeloner kan hentes på DI's hjemmeside. Skabelonerne hjælper dig til at udfylde et korrekt og retvisende ansættelsesbevis til dine medarbejdere.

Du finder ansættelsesaftaler med overenskomst her. 

Barselsblanket – byggeri

DI har endvidere udarbejdet en ny blanket til brug for aftaler om medarbejderens fravær i forbindelse med graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorlov. I skabelonen kan du vælge, om medarbejderen skal udfylde barselsblanketten manuelt efter download, eller om I vil udfylde oplysningerne i spørgeskemaet efter dialog med medarbejderen.

Du finder barselsblanketten for byggeriet her.

Tjenestebil

Hvis den ansatte skal bruge tjenestebil, kan du downloade en erklæring om brug af tjenestebil for byggeriet på DI's hjemmeside. Skabelonen oprettes som selvstændig fil, når der i en ansættelseskontrakt inden for byggeriets overenskomster angives, at medarbejderen skal have tjenestebil.

Du kan finde skabelonen til erklæring om brug af tjenestebil for byggeriet her. 

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold