Foto: Colourbox

20.12.22 DI Byggeri Nyheder

Store forskelle på investeringer i veje og bygninger blandt kommunerne

En ny analyse fra Dansk Industri viser, at der er stor forskel på, hvor mange penge de danske kommuner bruger på at bygge nye institutioner, reparere huller i vejene eller renovere slidte plejehjem. Bornholm er med 1.520 kr. i gennemsnit pr. indbygger den kommune i hele landet, som investerer mindst i byggeri og infrastruktur, mens Albertslund ligger i top med investeringer på 8.910 kr.

Der er også store forskelle på investeringsniveauet mellem landsdelene. I hhv. Midt- og Vestjylland og på Fyn bruger kommunerne i gennemsnit ca. 2.500 kr. pr. indbygger på at bygge og vedligeholde bygninger og veje, mens kommunerne i Hovedstaden i gennemsnit investerer for 4.270 kr. pr. indbygger.

Det viser en opgørelse fra Dansk Industri over kommunernes bygge- og anlægsinvesteringer i 2021. Du finder analysen her. 

- Vi står midt i flere globale kriser – klimakrise, energikrise, krig i Europa – som kalder på, at vi alle sammen sparer på energien og udleder mindre CO2. Kommunerne kan gøre en forskel ved at investere massivt i energiforbedringer i kommunale bygninger som skoler, børnehaver og plejehjem, så energien udnyttes bedst muligt. Det er efter min mening en bunden opgave for kommunalpolitikere i hele landet at prioritere energirenovering i de kommende år. Her kan kommunerne med fordel kigge på bygninger med de dårligste energimærkninger. En bygning med energimærke G bruger fx ca. 20 gange mere energi end en tilsvarende med energimærke A, siger branchedirektør i DI Byggeri, Anders Stouge.

Landsgennemsnittet for kommunernes investeringer i byggeri og anlæg ligger på 3.250 kr. pr. indbygger. Foruden Bornholm ligger kommunerne i Randers og Dragør lavt med investeringer på 1.560 kr. pr. indbygger. I den høje ende ligger kommunerne i Albertslund samt i Høje-Taastrup og Gladsaxe med investeringer for hhv. 5.750 og 5.310 kr.

- Analysen siger ikke noget om, hvor stort et renoveringsbehov de enkelte kommuner står overfor, men vi har i DI tidligere vist, at der er et stort potentiale i at energirenovere kommunale bygninger i hele landet. Det er derudover vigtigt, at alle kommuner løbende afsætter penge til vedligehold af bygninger og infrastruktur – både for at sikre ordentlige forhold for beboere og virksomheder, men også for at undgå store regninger til reparationer i fremtiden. Det er alt andet lige billigere at renovere løbende, end at vente til skaderne er opstået og dermed skubbe problemerne foran sig, siger Anders Stouge.

Anders Stouge

Anders Stouge

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3681
  • Mobil +45 2275 0490
  • E-mail ast@di.dk

Relateret indhold