Foto: Colourbox

01.07.22 DI Byggeri Nyheder

Stor forskel på byggesagsgebyrer blandt landets kommuner

En ny analyse fra Dansk Industri viser, at der er store forskelle på den timepris, som landets kommuner opkræver for at sagsbehandle en byggesag. I 2022 koster det 356 kr. pr. time at få behandlet en byggesag i Næstved Kommune, som er den billigste kommune, mens det koster 1.024 kr. pr. time i Hillerød Kommune, som er den dyreste. Det er en forskel på 668 kr. pr. time.

Når kommunerne behandler byggesager, har de mulighed for at opkræve et gebyr - enten som et fast beløb eller som en timepris. Ud af landets 98 kommuner har 24 kommuner valgt slet ikke at opkræve et byggesagsgebyr. 63 kommuner har valgt at opkræve et byggesagsgebyr baseret på en timepris, mens seks har valgt et fast gebyr. De resterende fem kommuner har valgt kun at opkræve gebyr i nogle typer af byggesager.

Stor variation i timeprisen

Næstved kommune har med en timepris på 356 kr. den laveste pris blandt de kommuner, der har valgt at opkræve gebyret pr. time. Byggesagsgebyret i Næstved kommune er næsten halveret sammenlignet med sidste år, hvilket gør kommunen til én af blot syv, der har valgt at sænke gebyret i 2022. Det gælder også Fredericia, Ikast-Brande og Høje-Taastrup, hvor man har valgt helt at afskaffe byggesagsgebyret.

I DI Byggeri ser man ikke den store variation i timeprisen som et selvstændigt problem. DI Byggeris branchedirektør Anders Stouge udtaler:

- Grundlæggende ser vi ikke et problem i, at der opkræves gebyrer for byggesagsbehandlingen. Det er dog helt afgørende, at gebyrerne ikke overstiger de faktiske omkostninger, der knytter sig til sagsbehandlingen. Derudover er det helt centralt, at sagsbehandlingen foregår hurtigt og effektivt.    

I hele 42 kommuner har man valgt at hæve byggesagsgebyret i 2022. Det gælder bl.a. Ishøj og Helsingør, der i år har genindført henholdsvis en timepris og et fast gebyr. Også i Aarhus er gebyret blevet hævet, og timeprisen justeret opad fra 746 kr. til 821 kr. i 2022.

På toppen af listen over de højeste timepriser ligger Hillerød Kommune, der opkræver en timepris på 1.024 kr. i 2022.

Se byggesagsgebyret i netop din kommune her: Stor forskel på timeprisen for sagsbehandling af byggetilladelser blandt landets kommuner 

Kontakt:

Branchedirektør for DI Byggeri Anders Stouge, telefon 22 75 04 90

Chefkonsulent i DI Byggeri Emil Engel Magnussen, telefon 52 18 59 23

Relateret indhold