13.02.24 DI Byggeri Nyheder

Når tingene spidser til med dine forbrugerkunder

Når du som håndværker og medlem af DI Byggeri arbejder for en forbrugerkunde (f.eks. en parcelhus- eller lejlighedsejer), skal du være opmærksom på, at du efter omstændighederne skal oplyse sådanne kunder om muligheden for at klage til Byggeriets Ankenævn.

Klagemulighed

Der findes flere privatoprettede og godkendte klagenævn, som behandler tvister mellem forbrugere og håndværkere Et af disse klagenævn er Byggeriets Ankenævn, som DI Byggeri har været med til at oprette. Se mere om dette ankenævn nedenfor.

Generel oplysningspligt

I forbindelse med, at du skal udføre et arbejde for en forbrugerkunde, skal du give kunden information om det klagenævn, hvortil kunden kan indbringe en eventuel opstået tvist vedrørende dit arbejde. Dette fremgår af forbrugerklagelovens § 4, stk. 1, som du finder her.

 Informationen kan f.eks. fremgå af din virksomheds  hjemmeside eller din virksomheds generelle  aftalevilkår. Det er dog i alle tilfælde vigtigt, at informationen er lettilgængelig og forståelig for dine forbrugekunder, og at informationen som minimum indeholder oplysninger om klagenævnets hjemmeside og adresse.

 Se eksempel på tekst til hjemmeside herunder.

Konkret oplysningspligt

Opstår der en konkret tvist mellem dig og din forbrugerkunde, og afviser du helt eller delvist kundens krav , har du pligt til (igen) at gøre kunden særskilt opmærksom på en eventuel klagemulighed. Dette fremgår af forbrugerklagelovens § 4, stk. 2, som du finder her.

 Informationen skal gives skriftligt på papir eller på et andet såkaldt ”varigt medie” (f.eks. mail eller SMS).

Denne konkrete oplysningspligt gælder, selvom informationen allerede generelt fremgår f.eks. af din virksomheds hjemmeside.

Særligt om Byggeriets Ankenævn og tekst på hjemmeside

Byggeriets Ankenævn er et privat godkendt og uafhængigt klagenævn, som er oprettet af DI Byggeri, Forbrugerrådet Tænk og Parcelhusejernes Landsforening.

Ankenævnet behandler klager over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejder inden for en lang række fag. Du kan læse mere om, hvilke typer af sager ankenævnet behandler og ikke behandler her.

 Hvis du har brug for inspiration til, hvad der kan stå på din hjemmeside omkring muligheden for at klage til Byggeriets Ankenævn, kan du overveje følgende:

Hvis der mod forventning opstår en situation, hvor du som forbruger og vores virksomhed ikke kan finde en løsning sammen på et forhold omkring det arbejde vi har udført for dig, har du mulighed for at klage til Byggeriets Ankenævn, H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 København. Du kan finde yderligere oplysninger om nævnet, og hvordan du klager via deres hjemmeside https://www.byggerietsankenaevn.dk/.

Andre gode råd, når du arbejder for forbrugere

Vidste du, at DI Byggeri har udarbejdet en vejledning med 13 gode råd til dig, der som håndværker udfører arbejder for forbrugere?

Du finder vejledningen her.

Opsummering

  • Oplys dine forbrugerkunder om en eventuel mulighed for at klage til Byggeriets Ankenævn. Dette skal ske både generelt (f.eks. på virksomhedens hjemmeside), og konkret i forbindelse med en konkret opstået tvist (f.eks. via mail eller SMS).
  • DI Byggeri har udarbejdet en inspirationstekst til opfyldelse af den generelle oplysningspligt.
  • DI Byggeri har udarbejdet en vejledning med 13 gode råd til dig, der som håndværker udfører arbejder for forbrugere.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til denne nyhed, eller har du brug for juridisk sparring i øvrigt, er du som service- og branchemedlem i DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning på telefon 3377 3760.

Relateret indhold