Foto: Colourbox

02.04.24 DI Byggeri Nyheder

Ny vejledning - entreprenørens forsinkelseskrav

Hvis en entreprise ikke bliver færdig til det aftalte tidspunkt, opstår der ikke sjældent tvist mellem bygherre og entreprenør om konsekvenserne. DI Byggeri har udarbejdet en ny vejledning om entreprenørens forsinkelseskrav.

Når man taler om, at en entreprise er forsinket, betyder det overordnet, at entreprenøren ikke udfører arbejdet indenfor den eller de tidsfrister, der er aftalt eller forudsat (navnlig afleveringsfristen).

Bygherren vil på den ene side mene, at man har krav på (oftest) dagbod, mens entreprenøren på den anden side vil hævde at have ret til tidsfristforlængelse og forsinkelseserstatning.

I den forbindelse rejser spørgsmålet sig ikke sjældent, om entreprenøren har ret til tidsfristforlængelse? Er svaret på dette spørgsmål JA, vil entreprenøren udover ekstra tid også kunne have ret til forsinkelseserstatning (f.eks. øgede byggepladsomkostninger i forsinkelsesperioden). Er svaret NEJ, vil bygherren omvendt kunne have krav på forsinkelseserstatning eller (hvis aftalt) dagbod.

Ny vejledning fra DI Byggeri

Da navnlig spørgsmålet omkring entreprenørens forsinkelseskrav ofte giver anledning til diskussioner og tvister i praksis, har DI Byggeri udarbejdet en helt ny vejledning om problemstillingen. Vejledningen indeholder – udover en forklaring af reglerne – også en lang række praktiske eksempler og tips.

Find den nye vejledning her

Formålet med vejledningen er i øvrigt nærmere at beskrive 8 opmærksomhedspunkter, som man altid bør have fokus på, når det kommer til reglerne om entreprenørens ret til tidsfristforlængelse og forsinkelseserstatning. Disse opmærksomhedspunkter, der uddybes i vejledningen, er:

  • Vid hvornår entreprenøren har ret til ekstra tid (AB 18 § 39)
  • Husk, at entreprenøren har bevisbyrden for retten til ekstra tid
  • Hvor meget ekstra tid, kan entreprenøren få?
  • Det er vigtigt, at entreprenøren gør sit tidskrav gældende (reklamation)
  • Husk, at bygherren skal reagere på entreprenørens reklamation
  • Vid hvornår entreprenøren har ret til forsinkelseserstatning (AB 18 § 43)
  • Kend forskel på begrænset og fuld forsinkelseserstatning
  • Husk, at entreprenøren har bevisbyrden for retten til forsinkelseserstatning

Selvom vejledningen centrerer sig omkring reglerne i AB 18 § 39 og § 43, kan vejledningen i vidt omfang også benyttes i tilfælde af, at det i stedet er AB 92, ABT 93, AB 18 Forenklet eller ABT 18, der er gældende mellem parterne.

Bygherrens forsinkelseskrav

Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende for entreprenøren. I denne situation vil bygherren, som nævnt, eventuelt kunne gøre krav på erstatning eller alternativt (hvis aftalt) dagbod. Se f.eks. AB 18 § 40.

Læs mere om bygherrens forsinkelseskrav her

Kontakt

Har du spørgsmål til denne nyhed eller brug for juridisk sparring i øvrigt, er du som service- og branchemedlem i DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning på telefon 3377 3760.

 

Relateret indhold