Regler i Sverige

Sverige er Danmarks tredjestørste eksportmarked for byggevarer og -tjenester. Reglerne ligner de danske. Men læs på lektien hjemmefra, så du kan undgå ubehagelige overraskelser.

Sverigesvejledning for byggeriet

Sverige og Danmark er nabolande, men der er store forskelle på love og kutymer. Sverigesvejledningen hjælper danske bygge- og anlægsvirksomheder med at navigere bedst muligt på det svenske marked

Sverige og Danmark er nabolande, men der er store forskelle på love og kutymer. Sverigesvejledningen hjælper danske bygge- og anlægsvirksomheder med at navigere bedst muligt på det svenske marked.

Sverige ligger lige på den anden side af Øresund og er et meget interessant marked for vores medlemmer. Men fordi Sverige er et nordisk land og et EU-land, undervurderer mange danske virksomheder de små, men afgørende forskelle, der er i reglerne og kutymerne imellem landene. De seneste år har Sverige indført flere stramninger, og bødeniveauet er højt.

Risikoen er derfor, at virksomheder indkasserer tab, som kunne være undgået med den rigtige forberedelse hjemmefra.

For at hjælpe virksomhederne bedst muligt, har Dansk Byggeri (nu DI Byggeri) derfor udgivet en Sverigesvejledning, der er udarbejdet sammen med Advokatfirman Wåhlin AB og KPMG Acor Tax. De ændringer, der er kommet til vejledningen siden udgivelsen, samles løbende i et opdateringsark. 

Lavpraktisk hjælp

Sverigesvejledningen indledes med en tjekliste over, hvad man skal huske, når man beregner tilbuddet, og senere går i gang med byggeriet. Vi tager en helikoptertur i:

 • Byggelovgivningen
 • Arbejdsmiljø
 • Virksomhedsskat
 • Moms
 • Personskat og social sikring
 • ID06 og lovpligtig elektronisk personale-log på byggepladserne
 • Lovpligtig anmeldelse af udstationering (helt ned til éndagsopgaver)
 • Overenskomster

Stramninger på skatteområdet

I 2021 har de svenske myndigheder strammet praksis over for danske og andre udenlandske tjenesteydere, herunder bygge- og anlægsvirksomheder, der har aktiviteter i Sverige:

 • danske virksomheder skal ansøge om såkaldt F-skat, ellers skal kunden tilbageholde 30 % af fakturaen
 • den danske virksomhed skal betale indkomstskat i Sverige, hvis der er tale om arbejdsudleje til en økonomisk arbejdsgiver i Sverige
 • medarbejdere, der udstationeres til Sverige, skal have dokumentation for dansk social sikring (A1) for at undgå at skulle betale svensk social sikring

Ny standard og regler for ID06-kort

For at arbejde på svenske byggepladser er det nødvendigt at have de såkaldte ID06-kort. I perioden 2018-2020 er der indført en ny og sikrere kort-standard, ID06-kort 2.0. Og fra den 21. januar 2020 mistede alle gamle kort sin gyldighed, uanset den påtrykte gyldighedsdato (tidligere var gyldigheden op til fem år).

For at kunne bestille nye ID06-kort, skal der opfyldes en lang række nye administrative krav. Den gode nyhed er, at danske byggevirksomheder nu kan bruge dansk NemID, i stedet for at køre til et særligt passkannings-sted. Det sparer både tid og ekstra omkostninger. 

Men de nye skatteregler i Sverige i 2021 har medført, at ID06 har stillet en lange række nye og langt mere omfattende krav til bestilling og fornyelse af ID0-kort. Og danske og udenlandske virksomheder har meget svært ved at navigere i systemet.

Derfor samler vi løbende de relevante ændringer i et opdateringsark til Sverigesvejledningen.

Svenske udbud overrasker

En af de andre udfordringer, vi hører om fra danske virksomheder er, at de bliver overrasket over den måde, svenske udbud fungerer på. Selv om de svenske standardkontrakter i udgangspunktet ligner vores AB og ABT, kommer virksomhederne hurtigt på glatis. Det er typisk på grund af det særlige AMA-system, som svenskerne forventer, man kender, samt deres forhandlingsstil, der ligger langt væk fra den danske måde at gøre tingene på.

Meromkostninger på grund af overenskomst

Også den svenske arbejdsmarkedsmodel kan give udfordringer for de danske virksomheder. Formelt set er det ikke lovpligtigt at være overenskomstdækket. Men i praksis bruger de svenske fagforeninger deres ret til at konflikte sig til en overenskomst. Og de svenske entreprenører stiller i kontrakten krav om svensk overenskomstdækning for alle deres underentreprenører.

Kædeansvar for løn

Fra 2019 er der indført en lov om kædeansvar for løn i byggeriet. Når en arbejdstager ikke har fået sin løn udbetalt, kan vedkommende henvende sig med sit lønkrav til den virksomhed, der har hyret hans/hendes arbejdsgiver. Og hvis det ikke lykkes at få sit lønkrav dækket her, kan arbejdstageren gå videre til hovedentreprenøren. Det er alene bygherren, der går fri for hæftelse for ubetalt løn. 

I Sverigesvejledningen forklarer vi, hvad alle disse regler rent faktisk betyder for danske virksomheder, og hvilke administrative byrder og ekstra omkostninger de må påregne. 

Pris

Landevejledningen er omfattet af DI’s abonnement på Landevejledninger. Se priser og vilkår her.

Se indholdsfortegnelse for Sverigesvejledningen

imageq8y8e.png

Vejledninger

Bestil Sverigesvejledning

Bestil

Kom med i Sverigesgruppen

Sverigesgruppen er en gratis mailservice kun for medlemmer. Vil du automatisk få en mail, når der sker lovændringer i Sverige, der berører byggebranchen, når en bygherre søger danske entreprenører, eller når der finder sted et relevant arrangement?
Tilmeld dig hos Anita Kurowska Larsen på tlf. 72 16 02 94 eller anl@di.dk

Tjeklisten i Sverigesvejledningen giver et godt overblik, og vejledningen er meget intuitiv i sin opbygning. Morten Bangsbo, Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S
Anita Kurowska Larsen

Anita Kurowska Larsen

Chefkonsulent

 • Direkte +45 7216 0294
 • Mobil +45 2381 2105
 • E-mail anl@di.dk