28.09.23 DI Rådgiverne Nyheder

Hvad får man ud af ISO 14001 certificering i miljøledelse?

Dissing+Weitling har som en af de få danske tegnestuer opnået en certificering i den internationale miljøledelsesstandard ISO 14001. Certificeringen har nedbragt eget ressourceforbrug og samtidig skærpet opsamling af miljødata internt og eksternt.

I mere end 14 måneder har medarbejdere og ledelse hos Dissing+Weitling arbejdet med at måle sin egen miljøpåvirkning, skærpe og implementere miljømål, -politik og -præstationer.

Miljøledelsessystemet ISO 14001 systematiserer tegnestuens miljøindsats, opsamler data for energi- og materialeforbrug hver måned og skaber fælles fodslag om de miljømæssige ambitioner:

"Ud over at det selvfølgelig giver mening at have et system, der hjælper med at måle miljøforbruget i egen organisation, holder det os oppe på nogle ambitiøse mål, som vi kontinuerligt arbejder med at forbedre – både på de indre og ydre linjer. ISO-miljøledelsessystemet understøtter vores bæredygtighedsstrategi og forpligter os til at dokumentere og lære af egen miljøpåvirkning," siger administrerende direktør hos Dissing+Weitling, Tine Holmboe. 

Implementeringen af ISO-miljøledelsessystemet - miljøpolitik, -mål og monitorering – har udmøntet sig i organiseringen af et miljøteam, der blandt andet udvikler et eget ’bæredygtighedsscreeningsværktøj’, ser på interne processer og ’best practise’ i forhold til at nå miljømålene på tværs af organisationen.

Tegnestuens datadrevne bæredygtighedsstrategi er således todelt: Den tager ansvar for ’egen butik’ og fremtidssikrer rådgivningen af kunder: 

 "Det har været – og er – en interessant proces for os, som faktisk har gjort, at vi har skærpet målene undervejs. Vi har reduceret det interne energi- og materialeforbrug betydeligt mere end forventet, og de tydelige resultater virker motiverende på os alle. Samtidig får vi data, som er kompatible med EU-taksonomien, og vi imødekommer den bølge af krav til ansvar og dokumentation, alle i branchen møder. Vi har bygherrer, som helt konkret forventer ISO-certificering af os som deres rådgiver. Certificeringen understøtter, at vi er på forkant med EU’s krav til afrapportering om egne ’fodspor’, som måske kan blive obligatorisk i fremtiden også for virksomheder af vores størrelse," fortæller Tine Holmbroe

Om Dissing+Weitling 

Dissing+Weitling arbejder inden for byggeri, mobilitet samt kulturarv og transformation.

Tegnestuens specialister beskæftiger sig desuden med tilgængelighed og Universelt Design samt rådgivning i DGNB og bæredygtigt byggeri.

Virksomheden kan føre sit DNA tilbage til Arne Jacobsens tegnestue, som Dissing+Weitling har videreført siden 1971.

Porteføljen omfatter internationale hovedsæder og kontorer, kulturinstitutioner, hoteller, pharma-byggerier og boligområder, foruden verdenskendte broer som Cykelslangen og Storebæltsbroen. Af aktuelle projekter kan nævnes bolig-erhvervskompleks ved Vibenshus Runddel, KU-rammeaftale samt broer i bl.a. Skandinavien, Nordamerika og Australien. 

Relateret indhold