Fokusområder

Vi arbejder hele tiden for at fremme branchens vilkår og interesser, så branchen styrkes indefra. I kategorierne nedenfor kan du bliv klogere på DI Rådgivernes fokusområder og politiske arbejde.

Katrine Ellersgaard Nielsen, Branchedirektør, DI Rådgiverne
Vi har medlemmernes behov og interesser i centrum, og vi arbejder for, at rådgiverbranchen har de bedste vilkår og muligheder for fortsat udvikling Katrine Ellersgaard Nielsen, Branchedirektør, DI Rådgiverne
Katrine Ellersgaard Nielsen

Katrine Ellersgaard Nielsen

Branchedirektør

Politisk interessevaretagelse mm.