Fokusområder

DI Rådgiverne arbejder for, at rådgivernes interesser tilgodeses i DI’s indsats på en lang række områder. Du kan læse mere om vores fokusområder her.

Katrine Ellersgaard Nielsen, branchedirektør, DI Rådgiverne
Vi har medlemmernes behov og interesser i centrum, og vi arbejder for, at rådgiverbranchen har de bedste vilkår og muligheder for fortsat udvikling Katrine Ellersgaard Nielsen, branchedirektør, DI Rådgiverne