12.02.19 DI Rådgiverne Nyheder

Blog: PA- og PR-branchen er ikke House of Cards

Branchedirektør Henriette Søltoft, DI Rådgiverne blogger om Falck/BIOS-sagen, Konkurrencerådets afgørelse og principper for god lobbyisme.

I disse dage står der en strid vind omkring den del af rådgiverbranchen, som rådgiver private og offentlige kunder med kommunikation og interessevaretagelse – i branchelingo kaldet PA- og PR-branchen. Det skyldes sagen om Falck/BIOS og nogle kommunikationsvirksomheders involvering heri.

Det ser ikke for kønt ud, når man læser redegørelsen fra Konkurrencerådet. Jeg vil tro, at de fleste mennesker tænker: ”Hvad i alverden går de kommunikationsrådgivere dog rundt og laver? Er det House of Cards metoder, som de betjener sig af?  Og gælder der ingen rammer for deres arbejdsmetoder?

PA/PR-bureauerne er medlemmer af DI. De har tilsluttet sig vores principper for god lobbyisme. Deres mission er at hjælpe kunderne i erhvervslivet og det offentlige med at tilvejebringe, formidle og rådgive om information til omverdenen, på en måde så den er forståelig for de relevante, der skal modtage den.

Informationen kan vedrøre effekten af konkret lovgivning, som er undervejs, eller betydningen for beskæftigelsen i et lokalområde af en virksomheds udvidelse af produktionen – blot for at nævne to vilkårlige eksempler.

Det kræver professionelle rådgivere, som har årelang erfaring og med værktøjskassen i orden. For kommunikation og interessevaretagelse er discipliner, som de færreste private eller offentlige virksomheder besidder som en kernekompetence. Derfor køber man rådgivning hos en professionel.

Når jeg læser Konkurrencerådets sagsfremstilling, er et grundlæggende svigt i Falck/BIOS-sagen manglen på transparens om, hvilke interesser man varetager, og hvem der hermed er den reelle afsender af kommunikationen.

Netop kravet om tydelig afsender er et af de grundlæggende principper i DI Rådgivernes Principper for God Lobbyisme, som branchen har vedtaget og tilsluttet sig. Man skal simpelthen bekende kulør og være åben om, hvem man arbejder for.

Et princip som branchens kunder hver dag oplever bliver efterlevet såvel som princippet om, at man ikke må formidle forkert eller vildledende information.

Hvis ikke kunderne oplevede, at de fik værdi af den købte rådgivning, og at rådgiveren optrådte ordentligt og med værdighed og integritet, er det min påstand, at branchen ikke ville eksistere i dag.

Så nej, branchen betjener sig ikke af House of Cards metoder – og den aktuelle sag er ikke et spejl af en rådden branche. Og jo, der gælder bestemt rammer for PA- og kommunikationsbranchens arbejdsmetoder. De er tilsyneladende bare ikke blevet overholdt i denne sag. Det ser vi selvfølgelig på med stor alvor i DI Rådgiverne, hvor et af de involverede bureauer er medlem. Derfor vil DI Rådgivernes bestyrelse drøfte sagen, og har i den forbindelse inviteret medlemmet ind og forklare sig.

Skrevet af:

Henriette Søltoft