JRV

JRV producerer ventilationsprodukter og -løsninger til blandt andet laboratorier, hospitaler og farma- og fødevareindustrien. Administrerende direktør, Daniel Rasmussen, fortæller om deres arbejde med den grønne omstilling.

Hvad var jeres motivation for at være med i Klimaklar Produktionsvirksomhed? 
v. Daniel Rasmussen, Administrerende Direktør, JRV A/S & Martin Olsen, Forretningsudvikler, JRV A/S

»Vores motivation er og har hele tiden været rettidig omhu samt ansvarlighed. Vi skal alle, i både nutid og fremtid, tænke mere over, hvordan vores ressourcer bruges. Der har også været et generationsskifte i vores virksomhed, hvilket betyder, at der er kommet et større fokus på de timer, vi rent faktisk tilbringer på arbejdspladsen, og hvordan vi arbejder bæredygtigt. 

Desuden er der opstået et fælles sprog inden for det grønne felt, og der er der ingen tvivl om, at JRV skal være med på vognen. Omvendt har vi heller ikke råd til ikke at gøre det, da vi jo arbejder ind i et bestemt arbejdsmiljø, hvor der er specifikke lovreguleringer. Men det er vigtigt for os at sige, at det ene jo ikke udelukker det andet. Man kan sagtens få højkvalitetsprodukter samt bruge mindre strøm.

I takt med at vi er ved at få en ISO9001 certificering, som gerne skal igangsættes start Q1 2023 og være os i hænde i Q2, var vi også nødsaget til at kigge ind i vores leverandørkæde som en del af certificeringen. Det hele spiller sammen i en højere enhed.« 

Hvorfor var det lige præcis jeres CO2-aftryk, I kastede jer over?

»Som produktionsvirksomhed i Danmark er det et vigtigt parameter at kunne måle sig på i fremadrettet. At være klimabevidste er fremtiden og jo før, vi kaster os over at beregne vores CO2-aftryk, desto bedre. Efterspørgslen på det her regnestykke bliver kun større og større.«

 

Daniel Rasmussen, Adm. direktør, JRV & Martin Olsen, Forretningsudvikler, JRV
Scope 3 er ret interessant. Her kan vi klart rykke os mest Daniel Rasmussen, Adm. direktør, JRV & Martin Olsen, Forretningsudvikler, JRV
 
Hvilke resultater var I mest overrasket over?
 
»Vi var mest overrasket over, hvordan transport i vores firmabiler påvirkede vores CO2-aftryk samt leverandørernes indflydelse på vores CO2-regnskab. Generelt var Scope 3 faktisk ret stor, op til 89-90% af vores udledninger lå dér, og det kom ret meget bag på os.«
 

Hvordan vil I arbejde videre?

»På den korte bane vil vi gerne tænke solceller ind samt kigge ned i vores leverandørkæde. Dernæst skal vi teste lidt af i forhold til bilpakken, måske knækker vi ikke koden med det samme, men de små steps kan stadigvæk gøre en forskel. Vi har allerede skiftet lyskilder i selve forretningen, fået fjernvarme og så videre. Men vi skal simpelthen have Scope 3 med, derfor fokusset på vores leverandører. Scope 3 er ret interessant. Her kan vi klart rykke os mest.

Et andet fokus som vi også gerne vil arbejde med, er ligesom at få et anerkendt stempel, så vi udadtil kan vise, hvilke standarder vi lever op til. Her er Science Based Target (SBTi) en milepæl, da vi på den måde jo forpligter os til at leve op til nogle specifikke målsætninger, og det er en god måde at binde sig selv op på.

Vi er en SMV, hvorfor vi i Scope 3 kun behøver at sætte nogle relative målsætninger, og det er også fint nok. Men vores ambitioner er også at få sat nogle konktrete mål for Scope 3, da det som sagt er dér, vi udleder mest CO2. Men derfor er SBTi stadigvæk noget, vi på den lange bane overvejer. Det kræver dog meget af virksomheden, så vi skal også være klar til det. Men når det er sagt, er det stadigvæk vigtigt for os at have det rette mindset, hvor man ikke bare stopper ved Klimaklar Produktionsvirksomhed. Det er en start, men vi må godt tillade os selv at have høje ambitioner og tænke langsigtet.« 

3 hurtige

  • JRV har i mere end 50 år rådgivet og produceret skræddersyet ventilations- og smedeløsninger til deres kunder.
  • Virksomheden er en familieejet virksomhed og er beliggende i Greve.
  • JRV bygger på hovedværdierne kvalitet, ansvarlighed og faglig udvikling.

Hvad er jeres bedste råd til andre, der gerne vil i gang med klimarejsen?

»Se at komme i gang. I skal være forberedte på det store arbejde, der skal gøres, men se hellere at komme i gang. Jo før desto bedre. Sæt rigeligt med tid af, tag nogle måneder ud, så det ikke bliver for kompakt. Man er bedre til at være i det, hvis det ikke bliver alt for intenst.

Når det kommer til virksomheders CO2-regnskab, kan det være svært at sætte to streger under, og det tror jeg også bare, at man må acceptere - hellere bare kom i gang og få en fornemmelse af et klimregnskab først og fremmest. Så kommer det andet lidt efterhånden men oftest i små steps, og det må man være indforstået med.

Lav eventuelt en drejebog ved årsregnskabet, så er man ligesom klar.«

Hvordan hørte I om Klimaklar Produktionsvirksomhed?

»Vi hørte om det gennem Dansk Industri. Vi så det som en oplagt håndsrækning, som kunne hjælpe os med at komme i gang. Som nævnt før så ikke nødvendigvis en hjælp med at kortlægge hele vores CO2-regnskab til punkt og prikke.

Nærmere en hjælp til at forstå hvordan vores klimaregnskab tager sig ud lige nu, og hvordan vi kontinuerligt kan udarbejde en CO2-udlægning og deraf danne os et overblik over reduceringsmulighederne.«

Læs mere om JRV's klimarådgiver Viegand Maagøe her

Relateret indhold