KE Fibertec

Fremtiden for KE Fibertec byder på LCA, EPD og SBTi. Men hvad har det krævet af virksomheden at blive en konkurrenceklar-og bæredygtig virksomhed, og hvordan spiller Klimaklar Produktionsvirksomhed ind i den ligning?

En lang rejse - et skridt af gangen

»KE Fibertec A/S har faktisk arbejdet med bæredygtighed i mange år, og var én af de første, der blev Miljø-og Arbejdsmiljøcertificeret tilbage i 1998. Nu står vi her, hvor vi har været igennem et Klimaklar-forløb, skal snart have udarbejdet vores produkt EPD i samarbejde med en klimarådgiver, Viegand Maagøe, og forventer at tilmelde os SBTi i 2023« smiler Carsten Jespersen, administrerende direktør hos KE Fibertec. 

KE Fibertec udvikler, producerer og markedsfører "godt indeklima" eller luftfordelingssystemer baseret på fiberteknologi og bæredygtighed. Rejsen mod en mere bæredygtig forretning har været et gennemgående projekt for virksomheden de sidste mange år men er dog ikke noget, KE Fibertec er kommet sovende til. 

»Man kan sige det for os har handlet lidt om to spor: Den kommercielle faktor og materialer og sundhed. 90% af vores omsætning er eksport, så vi blev nødt til at finde en måde at differentiere os på, hvorfor vi begyndte at kigge indad. Hvordan kunne vi inkorpere en strategi, der ville understøtte vores vækst men samtidig gøre en forskel og løfte vores brand?« forklarer Helene Gleerup, marketingchef i KE Fibertec.

»Fokusér på de lavthængende frugter. Lad vær med at start med det aller sværeste, det gjorde vi heller ikke« uddyber Carsten Jespersen. »Vi begyndte at interessere os for materialer og sundhed, da vi hørte om Cradle to Cradle-standarden på Building Green i København tilbage i 2012. I de senere år er vi begyndte at fokusere mere på affald som ressource og vores supply chain foruden vores sociale ansvarlighed. I 2021 blev vi så verdensmålscertificeret af Bureau Veritas. Bare for at sige: Vi startede også et sted, og man kan ikke det hele på en gang.«

 

Carsten Jespersen, adm. direktør, KE Fibertec & Helene Gleerup, marketingchef, KE Fibertec
Start med de lavthængende frugter. Jo længere tid man venter, desto sværere bliver det Carsten Jespersen, adm. direktør, KE Fibertec & Helene Gleerup, marketingchef, KE Fibertec

 

Læs mere på KE Fibertecs website lige her

Hvorfor valgte I at tilmelde jer Klimaklar Produktionsvirksomhed?

»Vi hørte om det første gang på Industriens Dag i 2021, hvor vi tænkte det var et meget konkret og brugbart værktøj, som kunne bidrage yderligere til vores forståelse af vores CO2-udledninger« begynder Carsten Jespersen. »Vi arbejder ikke kun med CO2-aftryk men set i lyset af, at der kommer en CO2-afgift i 2025, vil vi også gerne kende vores eksakte aftryk. På den måde kan vi investere hensigtsmæssigt i specielt vores energiforsyning og nedbringe CO2-afgiften.« 

»Desuden opstillede vi også en målsætning, om at blive affald-og CO2-neutral på vores danske fabrikker i 2030 i forbindelse med udarbejdelsen af vores nye strategiplan 'Bæredygtighed som Forretningsmodel'. Vi manglede dog et "tilgængeligt" værktøj til at beregne Scope 1, 2 og 3 og derfor valgte vi Klimaklar Produktionsvirksomhed som værende dét værktøj« fortsætter Carsten Jespersen. »Her fandt vi ud af, at faktisk kun 3% af vores udledninger lå i Scope 1 og 2, hvor 97% lå i Scope 3.«

3 hurtige

• KE Fibertec leverer bæredygtige og tekstilbaserede ventilationsløsninger, der sikrer et godt indeklima og energibesparelser.
• Virksomheden sikrer kvalitetssikre, nyskabende og kreative løsninger via tæt dialog med sine kunder.
• KE Fibertec udarbejder en bæredygtighedsrapport hvert år for at kunne dokumentere deres afsæt på klimaet. Download den nyeste rapport lige er: Green thinking (ke-fibertec.com)
Fremtiden byder på EPD, LCA og SBTi

»For at arbejde videre med vores målsætning om at blive CO2-neutrale i 2030, har vi valgt at indlede et fortsættende samarbejde med Viegand Maagøe, som var vores tilknyttede klimarådgiver på Klimaklar-programmet. Samarbejdet vil omhandle udarbejdelsen af en produkt EPD, som understøtter vores dokumentation til bygningscertificeringer som DNGB og BREEAM og kravene til en LCA i det nye bygningsreglement fra 2023,« forklarer Carsten Jespersen. »Vi forventer, at vores nye EPD er færdig i foråret 2032, og derefter tilmelder vi os SBTi.«

Hvad er SBTi?

Science-Based Targets Initiative (SBTi) er et bredt FN samarbejde, der definerer en klar vej for virksomheders bidrag til reduktionsmål i overensstemmelse med Paris-aftalens forpligtelse. Gennem Parisaftalen fra 2015 forpligtede verdens regeringer sig til at begrænse den globale temperaturstigning til langt under 2 ° C over det præindustrielle niveau og forfølge bestræbelser på at begrænse opvarmningen til 1,5 ° C.
SBTi anviser således konkrete reduktionsmål for virksomheder baseret på videnskab. 

Hvad er en LCA?
LCA er en forkortelse af Life Cycle Assessment – på dansk livscyklusvurdering. LCA er en metode til at vurdere, hvilke potentielle miljøpåvirkninger og ressourceforbrug der er knyttet til et produkt eller en service.
LCA bygger på livscyklustankegangen, hvorfor man indtænker hele produktets eller servicens livscyklus. Man undersøger med andre ord produktets rejse fra A til B, når man kigger på selve miljøvurderingen fremfor kun at kigge på enkelte dele for eksempel kun sin egen produktion i virksomheden. 
De data, virksomheden indsamler angående deres overordnede CO2-aftryk igennem Klimaklar-programmet, vil være meget nyttige, hvis virksomheden senere gerne vil udføre en livscyklusanalyse.
Hvad betyder EPD?

En EPD (Environmental Product Declaration) eller miljøvaredeklaration, som det hedder på dansk, dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber og udvikles iht. anerkendte europæiske og internationale standarder. 

Et godt råd til andre virksomheder, der vil i gang med den grønne omstilling?

»Start hellere i dag end i morgen. Jeg kan ikke sige det nok gange« indleder Carsten Jespersen. »Jo længere tid, man venter, desto sværere bliver det at komme med på rejsen. Se bæredygtighed som en forretningsmodel og ikke udelukkende et forsvar for at undgå at blive ekskluderet som leverandør af sine store kunder. Når du integrerer bæredygtighed som din forretningsmodel, er det også dét, du bliver genkendt på. I 2012 var der cirka 0%, der ville knytte bæredygtighed til vores virksomhed, men i 2022 er det faktisk helt op til 50%.«

»Sørg selvfølgelig også for, at bestyrelsen, ledelsen og forretningen er med dig. Vi havde fuld opbakning, og det har vi faktisk også fra vores medarbejdere som kommer med input til, hvordan de kan understøtte den bæredygtige dagsorden« afslutter Helene Gleerup og Carsten Jespersen.

Læs mere om  KE Fibertecs klimarådgiver Viegand Maagøe her

Relateret indhold