KTVI

Kloakmestrenes TV-Inspektion er en certificeringsordning, der er stiftet med henblik på at skabe en høj og ensartet kvalitet af TV-inspektion af afløbsledninger indenfor det kloakautoriserede område.