Skræddersyet forløb

Kom helt i mål med virksomhedens CO2-regnskab

Med ATL’s særforløb får I ekstra hjælp til at komme i mål med virksomhedens CO2-regnskab. Forløbet er opbygget af onlinemoduler, fysiske og digitale netværksmøder samt én-til-én rådgivning.

OBS. Tilmeldingen er lukket.

Gennem forløbet får I hjælp til at lave et CO2-regnskab og lærer undervejs at indsamle og forstå jeres virksomheds CO2-data. I lærer også at sætte realistiske CO2-reduktionsmål og får inspiration til reduktionstiltag, samt hvordan I bedst kommunikerer om klimaindsatsen.

Særforløbet består af:

 • Seks online læringsmoduler
 • Fire netværksmøder á 1,5-3 timers varighed (tre online og ét fysisk møde)
 • To timers online individuel rådgivning
 • Adgang til lukket onlineforum for deltagerne
 • Op til to deltagere pr. virksomhed

Lær af andre transportvirksomheder
Forløbet er opbygget, så deltagerne skiftevis gennemfører et eller to onlinemoduler ved selvstudie, hvorefter der samles op ved et netværksmøde, hvor virksomhederne kan udveksle viden og erfaringer og få svar på deres spørgsmål.

Har man behov, er der også mulighed for at booke to timers individuel online rådgivning med en rådgiver fra Energy Solutions.

Hør hvordan Vendelbo Spedition A/S kom godt i gang med et Klimaklar forløb

Netværksmøderne faciliteres af klimarådgivere fra Energy Solution og Klimaklar Produktionsvirksomhed. Forløbet anbefales gennemført i løbet af ca. to måneder.

Stærk vidensplatform
Omdrejningspunktet i forløbet er den digitale platform, Klimaklar Produktionsvirksomhed, der til dato har hjulpet knap 700 danske virksomheder i gang med et CO2-regnskab.

Platformen, der oprindeligt er udviklet til produktionsvirksomheder, men er 100 % brugbar for transportvirksomheder, består af seks grundmoduler: Klimadagsorden, dataindsamling, klimakompasset, reduktionstiltag, målsætning og kommunikation.

Se klimarådgiver gennemgå Klimaklar platformen 

Under forløbet vil der blive oprettet en lukket gruppe på Klimaklar-platformen, hvor deltagerne trygt kan stille spørgsmål og udveksle erfaringer. Der er desuden fri adgang til læringsplatformen både før, under og efter særforløbet.

Netværksmøder

  • Møde nr. 1 den 19. marts kl. 10-11.30 (online)

  • Møde nr. 2 den 3. april kl. 10-12 (online)

  • Møde nr. 3a afholdes i Hovedstadsområdet den 6. maj kl. 10-13 inkl. frokost (adresse følger.)

  • Møde nr. 3b afholdes i Trekantsområdet den 7. maj kl. 10-13 inkl. frokost (adresse følger)

  • Møde nr. 4 den 16. maj kl. 13-15 (online)

Mere information
Tilbuddet er eksklusivt for medlemmer af ATL – Transportens Arbejdsgivere og koster 4.500,- ex. moms per virksomhed.

Forløbet har et begrænset antal pladser, og det sælges efter først til mølle-princippet.
Tilmelding til forløbet er bindende, og der bliver sendt en faktura før det første netværksmøde.

Har I spørgsmål, kan I kontakte klimarådgiver i Klimaklar Produktionsvirksomhed Ida Sofie Klit Martinsen IDSM@di.dk M: (+45) 2878 4617

Læs mere om Klimaklar Produktionsvirksomhed her.

Klimarådgiver Ida Sofie Klit Martinsen fra Klimaklar sekretariatet gennemgår Klimaklar platformen.

Ida Sofie Klit Martinsen

Ida Sofie Klit Martinsen

Konsulent

Faglig ansvarlig

Pia Thessen

Pia Thessen

Sekretær

Praktisk ansvarlig