Online webinar

Fusionskontrol – Vejen til en god proces

Nøglemedarbejdere fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil på dette webinar sætte branchen helt ind i reglerne omkring fusionskontrollen, ligesom medlemmerne kan sende anonyme spørgsmål retur.

Foto: FreePik.com

Webinaret er overstået

Afspilning af webinar kræver medlemsskab af: BSC Bilbranchen

Login her

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens præsentation

Dansk fusionskontrol med fokus på autoområdet

Konsolideringer, opkøb og fusioner præger i stigende grad udviklingen af det danske forhandlernetværk, og ifølge DI Bilbranchens egen medlemsundersøgelse, vil udviklingen forsætte og stige i hastighed i de kommende år.

Dette vil helt automatisk også medføre, at flere forhandlere og importører i fremtiden skal igennem Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fusionskontrol og have en løbende dialog med konkurrencemyndigheden i løbet af processen. For at forberede bilvirksomheder til processen for fusionskontrol finder DI Bilbranchen det afgørende, at medlemmerne har indsigt i reglerne bag kontrollen, ligesom myndighederne forstår branchen.

Derfor har DI Bilbranchen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sammensat et webinar, hvor medlemmer af DI Bilbranchen får mulighed for at komme i kontakt med helt centrale medarbejdere hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der til dagligt netop sidder med fusionsområdet.

På webinaret gennemgås både, hvad fusionskontrollen indebærer, og der gives et indblik i processen og betingelserne bag kontrollen. Derudover orienteres der om hvilke data, der typisk efterspørges, og hvorledes man bør supplere sin anmeldelse med henvisning til praksis. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kommer også forbi en række emner, så medlemmer, der skal igennem fusionsprocessen i fremtiden, selv kan bidrage til, at processen forløber mest mulig gnidningsfrit for alle.

På webinaret deltager:

 • Karoline H. Thomsen, seniorchefkonsulent, DI Bilbranchen
 • Hans-Christian Skovby Jørgensen, fuldmægtig, Konkurrencecenter for Byggeri, Energi og Transport
 • Andreas Kusk, fuldmægtig, Fusionsenheden
 • Sarah Ann Mønsted, chefkonsulent, Fusionsenheden

Dagsordenen for webinaret er:

 • Velkomst v/ Karoline H. Thomsen, DI Bilbranchen
 • Fusionsanmeldelse- og proces i praksis, KFST
 • Fusionskontrol og autobranchen, KFST
 • Dataindsamling i anmeldelsesprocessen, KFST
 • Tips og tricks til en god proces, KFST
 • Spørgsmål fra deltagerne
 • Afrunding v/ Karoline H. Thomsen, DI Bilbranchen

Da DI Bilbranchen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er bevidste om, at emnet er følsomt, har vi sørget for, at deltagerne på webinaret kan stille spørgsmål til oplægsholderne helt anonymt.