Bliv medlem

Meld dig ind i DI Bilbranchen, og bliv en del af fællesskabet med 650 andre virksomheder fra branchen.

  1. Vi rådgiver om personaleforhold og love og regler i bilbranchen - om alt fra løn, ferie og barsel til moms, markedsføring og skat.

  2. Vi stiller relevante analyser og undersøgelser til rådighed, så du som medlem kan træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag.

  3. Vi har medlemsaftaler, der sikrer dig de bedste forhold, eksempelvis branchens bedste bilforsikring og rabatter på en række produkter.

  4. Vi danner netværk med DI’s øvrige 20.000 medlemmer, og vi holder medlemsmøder og kurser om aktuelle udfordringer i branchen.

Ønsker du at blive medlem?

Thomas Møller Sørensen

Thomas Møller Sørensen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3383
  • Mobil +45 2684 3014
  • E-mail tms@di.dk

Sådan bliver du medlem

Hvad koster det?

Medlemsvirksomheder betaler kontingent til DI Bilbranchen og til Dansk Industri.

DI Bilbranchen
Det årlige kontingent for medlemskab af DI Bilbranchen udgør 0,095 procent af den udbetalte lønsum det foregående år. For virksomheder med en lønsum på over 100 mio. kr. beregnes der kontingent af 0,03 pct. af lønsummen over 100 mio. kr. Minimumskontingentet er 3.500 kr. Beløbet opkræves kvartalsvis forud og tillægges moms.

Dansk Industri
Kontingentet til DI beregnes af virksomhedens totale lønsum og antal ansatte i Danmark. Dette indberettes til DI årligt i januar måned.

Kontingentsatsen er 0,24 pct. af lønsummen for Medlem og Erhvervsmedlem. For Erhvervsmedlem Basis er satsen 0,19 pct.

Vi har et loft for den gennemsnitlige løn per medarbejder, som din virksomhed skal betale kontingent af. Dette loft er på 518.000 kr. om året. DI har et minimumskontingent på 5.580 kroner om året.

Har virksomheden en lønsum større end 270 mio. kroner, vil der ske en graduering af kontingentsatsen for den øvrige del af lønsummen.

 

 

 

Kontingent

Årlig lønsum  Sats Medlem og Erhvervsmedlem Sats Erhvervsmedlem Basis
0 – 270 mio. kr.  0,24 pct. 0,19 pct.
270 – 540 mio. kr.  0,21 pct. 0,16 pct.
540 – 1.620 mio. kr.  0,18 pct. 0,13 pct.
> 1.620 mio. kr.  0,15 pct. 0,10 pct.

Samlet betaling
Den samlede betaling til DI består af kontingent til DI og betaling for kontingent til de foreninger, du eventuelt har tilvalgt.

Kontingentregler
Læs vores kontingentregler for 2023  her.

Bemærk, at der ofte vil være besparelser ved indbetaling til DI’s barselsfond i stedet for den lovpligtige ordning, lige såvel som der kan være besparelser på indbetalinger til uddannelsesfonde ved medlemskab af DI.

Du er altid velkommen til at få beregnet en præcis og samlet pris for medlemskab.

Ved et eventuelt medlemskab af DI Bilbranchen vil vi gerne opfordre dig til at læse  DI Bilbranchens  vedtægter

Hvad gør jeg, hvis virksomheden allerede er medlem af DI?

Kontakt os, hvis din virksomhed allerede er medlem af DI og ønsker at udvide medlemskabet.

Skal hele virksomheden meldes ind i DI Bilbranchen og DI?

Et medlemsforhold til DI Bilbranchen og DI omfatter samtlige af den pågældende virksomheds aktiviteter.

Det betyder, at din virksomheds medlemskab omfatter alle virksomhedens filialer, afdelinger og arbejdspladser i Danmark.

Hvornår gælder mit medlemskab fra?

Du bliver medlem, så snart vi har modtaget dit indmeldelsesskema. Formelt indmelder vi nye virksomheder med virkning fra begyndelsen af et kvartal.

Du får adgang til råd og hjælp fra det øjeblik, vi har modtaget dit indmeldelsesskema.

Hvad hvis min virksomhed allerede har en overenskomst?

Virksomheder med overenskomst eller aftaler med fagforbund skal ved indmeldelse sende disse til DI.

Vi vil gerne sikre, at du kommer over på den rigtige overenskomst eller eventuelt bibeholder din nuværende overenskomst.

Lad os hjælpe dig med at sammenligne din nuværende overenskomst med relevante overenskomster i DI.

Kan min virksomhed blive medlem uden at være omfattet af en overenskomst?

Virksomheder, der ikke er omfattet af overenskomst, bliver  erhvervsmedlemmer og fortsætter uden overenskomst.

Som  erhvervsmedlem får du adgang til samtlige af DI's øvrige services, bortset fra de, der er knyttet til det at have overenskomster og aftaler med fagforbund.

Henrik Søgaard

Henrik Søgaard

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3488
  • Mobil +45 3083 0810
  • E-mail hsp@di.dk

Hvad siger medlemmerne?