PI

Konjunkturanalyse 1. kvartal 2019

Fremgang i  omsætningen for Procesindustrien

Omsætningen i Procesindustrien steg med 2,6 procent i december-februar 2019 sammenlignet med de tre foregående måneder. Dette kan primært tilskrives vækst på hjemmemarkedet, hvor omsætningen steg med knap 4 pct., mens eksporten steg med 0,7 pct.

Skrevet af:

Markus Tang