Risikonetværket

Hvad arbejder vi for?

Risikonetværket arbejder for at sikre fair vilkår på det risikopolitiske område for danske virksomheder, så de kan forblive konkurrencedygtige.

Formål

Virksomheder med små og store procesanlæg i Danmark har et stort miljømæssigt fodaftryk og skal i den forbindelse leve op til Risikobekendtgørelsen. Det er vigtigt for disse virksomheders internationale konkurrenceevne, at de skal leve op til de samme miljø- og risikokrav, som deres konkurrenter i andre EU-lande. Det betyder blandt andet, at implementeringen af EU's SEVESO-direktiv i dansk lovgivning sker i hensyn til både miljøet og danske produktionsvirksomheders konkurrenceevne.

Risikonetværket og risikomyndighederne har en fælles interesse i at implementere den nye lovgivning i Danmark på en måde, der er godt for både industrien og miljøet. For virksomhederne er det for eksempel vigtigt med klare linjer for dokumentation og godt samarbejde med myndighederne i hele landet.

Indsatsområder

1) Risikonetværket arbejder for at sikre at Risikobekendtgørelsen, herunder SEVESO-direktivet, implementeres til gavn for både miljøet og danske produktionsvirksomheder. Risikonetværket vil derfor indgå i politisk samarbejde og tilbyde myndigheder indblik i virksomhedernes hverdag og udfordringer for at sikre et fremtidigt Danmark med bæredygtig vækst.

2) Risikonetværket fungerer som forum for erfaringsudveksling og vidensdeling for at sikre, at medlemmerne har de bedste forudsætninger for at kunne varetage aktiviteter relateret til Risikobekendtgørelsen.

3) Risikonetværket samarbejder med risikomyndigheder for at sikre klare retningslinjer på risikoområdet. Risikonetværket vil afholde fællesarrangementer med risikomyndigheder med henblik på at diskutere relevante emner og opnå en ensartet forståelse af nye og etableret begreber på risikoområdet. 

Målsætning

1) Risikonetværket vil følge og påvirke implementeringen af SEVESO i Danmark, således at der opnås et højt sikkerhedsniveau og samtidig opretholdes en fair konkurrence i forhold til de andre EU-lande.

2) Risikonetværket vil afholde netværksmøder og aktiviteter, der giver medlemmerne et kompetenceløft og gavner i det daglige risikoarbejde. 

3) Risikonetværket vil opbygge og vedligeholde et tillidsfuldt samarbejde med risikomyndighederne, hvilket kan bidrage til en retfærdig og gennemskuelig sagsbehandling. 

Helle Westphal

Helle Westphal

Fagleder

  • Direkte +45 3377 3259
  • Mobil +45 2688 2052
  • E-mail hewe@di.dk