Møbeleksport og -import (jan.-juni 22)

Beskrivelse

Statistik for eksport og import i den danske møbelindustri januar-maj 2022 opgjort i lande.

Møbelstatistik 06.22.pdf

Download