Bliv medlem

Meld dig ind i Træ- og Møbelindustrien, og bliv en del af fællesskabet med 300 andre virksomheder fra branchen.


Medlemsfordele

 1. Rådgivning

  Du har fri adgang til branchespecifik og kompetent rådgivning inden for bl.a. personalejura, arbejdsmiljø, lærlinge og efteruddannelse af medarbejdere og bæredygtig produktion. Du kan både trække på TMI’s og Dansk Industris medarbejdere og viden.

   

  Læs mere om rådgivning

 2. Politisk indflydelse

  TMI er branchens talerør over for politikere og myndigheder og repræsenterer branchen i en lang række danske og internationale faglige organisationer. Som medlem står du sammen med små 300 andre træ- og møbelvirksomheder og har Dansk Industris 18.000 medlemmer i ryggen.

   

  Læs mere om politisk indflydelse

 3. Nyeste viden

  Hold dig opdateret om bl.a. nye regler, ændret lovgivning, internationale handelsfremstød samt økonomiske udsigter og aktuel statistik, som er særlig relevant for træ- og møbelbranchen.

   

  Se nyheder fra træ- og møbelbranchen

 4. Arrangementer

  Vi holder branchenære arrangementer og netværksdage, hvor du nemt kan udvide dit personlige netværk. 

   

  Læs mere om arrangementer

 5. Fagligt samvær

  Alle medlemsvirksomheder er tilknyttet et af 11 lokale snedkerlaug, hvis formål er at skabe et godt kollegialt forhold mellem TMI's medlemsvirksomheder. Laugene samles til møder med fagligt indhold, virksomhedsbesøg og andre sociale arrangementer.

   

  Læs mere om TMI's snedkerlaug

 6. Kontante fordele

  Rabatter på forsikringer, brændstof og el er nogle af de kontante fordel, I får som medlemmer af TMI.

   

  Du kan læse mere om kontante fordele herunder.


Kontante fordele

Sådan bliver du medlem

Hvordan bliver jeg medlem?

TMI er en arbejdsgiver- og brancheforening for ca. 300 danske træ- og møbelvirksomheder. TMI er medlem af DI (Dansk Industri). Det betyder, at alle medlemmer af TMI, også skal meldes ind i DI. Dermed får du og din virksomhed også alle fordele ved medlemskab af DI.

Medlemskab af TMI omfatter samtidigt, at virksomheden indmeldes i et lokalt forankret snedkerlaug, som er et netværk i det lokale område.

Kontakt os, hvis du ønsker at høre mere om, hvordan din virksomhed bedst kan drage nytte af et medlemsskab, hvilken rådgivning og services du kan trække på, og hvilke arrangementer og netværk du kan deltage i. Vi hjælper naturligvis også gerne med at udregne kontingent for din virksomhed.

Hvis virksomheden herefter ønsker at blive medlem, sætter vi en mere formel indmeldelsesproces i gang og sender jer bl.a. et indmeldelsesskema.

Hvad gør jeg, hvis virksomheden allerede er medlem af DI?

Kontakt os, hvis din virksomhed allerede er medlem af DI og ønsker at udvide medlemskabet.

Skal hele virksomheden indmeldes i TMI og DI?

Et medlemsforhold til TMI og DI omfatter samtlige af den pågældende virksomheds aktiviteter.

Det betyder, at din virksomheds medlemskab omfatter alle virksomhedens filialer, afdelinger og arbejdspladser i Danmark.

Hvornår gælder mit medlemskab fra?

Du bliver medlem, så snart vi har modtaget dit indmeldelsesskema. Formelt indmelder vi nye virksomheder med virkning fra begyndelsen af et kvartal.

Du får adgang til råd og hjælp fra det øjeblik, vi har modtaget dit indmeldelsesskema.

Hvad hvis jeg allerede har en overenskomst?

Virksomheder med overenskomst eller aftaler med fagforbund skal ved indmeldelse sende disse til DI.

Vi vil gerne sikre, at du kommer over på den rigtige overenskomst eller eventuelt bibeholder din nuværende overenskomst.

Lad os hjælpe dig med at sammenligne din nuværende overenskomst med relevante overenskomster i DI.

Kan jeg blive medlem uden at være omfattet af en overenskomst?

Virksomheder, der ikke er omfattet af overenskomst, bliver associerede medlemmer og fortsætter uden overenskomst.

Som associeret virksomhed får du adgang til samtlige af DI's øvrige services, bortset fra de, der er knyttet til det at have overenskomster og aftaler med fagforbund.

Hvad koster et medlemskab?

Medlemsvirksomheder betaler kontingent til Træ- og Møbelindustrien, Dansk Industri og et snedkerlaug.

TMI
Det første år af medlemskabet er gratis. Herefter udgør det årlige kontingent for medlemskab af TMI  0,05 procent af den udbetalte lønsum det foregående år, dog maks. 50.000 kr. Grundkontingentet er 3.500 kr. Beløbet opkræves kvartalsvis forud og tillægges moms.

Dansk Industri
Det årlige kontingent for medlemskab af DI udgør 0,24 procent af lønsummen i det foregående år. Minimumskontingentet er 5.288 kr. Beløbet opkræves kvartalsvis forud og tillægges moms.

Betalingssatsen til Industriens Barselfond er 0,29 procent af den kontingentpligtige lønsum.

Snedkerlaug
Det årlige kontingent til snedkerlauget udgør 0,01 procent af lønsummen. Der er et grundkontingent på 1.500 kr. og et maksimum på 15.000 kr.

Alle medlemsvirksomheder tilknyttes ved medlemskab af TMI et snedkerlaug. Virksomheden kan frit vælge, hvilket laug, den vil være tilknyttet.

Fonde
Medlemskab af TMI forpligter også til indbetalinger til overenskomstmæssige fonde. Herunder Træets Udviklings- og Uddannelsesfond (TUUF) og Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond.

Hvilke forpligtelser har jeg som medlem?

De primære pligter omfatter, at du årligt indberetter din lønsum og eventuelt antal ansatte til DI. De oplysninger bruger vi som grundlag for opkrævning af dit kontingent.

Iværksætter

DI og TMI ønsker at hjælpe iværksættere i opstartsfasen med gratis råd og vejledning.

Læs mere om kravene her

Hvad siger medlemmerne?

“Alene den gode hjælp jeg har fået på personaleområdet, mere end modsvarer mit kontingent. Jeg er meget tilfreds med mit medlemskab, som også har givet mig adgang til mange nyttige informationer og mulighed for at deltage i forskellige medlemsarrangementer, hvor jeg har kunnet møde kolleger i branchen.” Medlem af TMI
“Vi trækker med stor glæde på de arbejdsmiljøfaglige kompetencer, som TMI tilbyder sine medlemmer. Vi får en grundig og professionel rådgivning, der gør, at vi føler os godt klædt på til dialogerne med Arbejdstilsynet.” Medlem af TMI
“TMI's arbejdsmiljøservice har i flere tilfælde hjulpet os igennem klagesager med positive resultater, og de tilgår sagerne med stor kompetence og professionalisme. Denne hjælp har løftet en stor ressourcebyrde for vores virksomhed.” Medlem af TMI
“Træ- og Møbelindustriens personalejuridiske konsulent har i mange sammenhænge været en god samarbejdspartner og rådgiver for os. Dels med sparring ved indgåelse og fornyelse af lokalaftaler, og dels som forhandler ved uoverensstemmelser i fagretlige sager. Rådgivningen er altid professionel og saglig – og så kommer der ingen regning.” Medlem af TMI
Hanne M. Sundin

Hanne M. Sundin

Branchedirektør

 • Direkte +45 3377 3970
 • Mobil +45 2128 8284
 • E-mail hasu@di.dk