Bliv medlem

Meld dig ind i Træ- og Møbelindustrien, og bliv en del af fællesskabet med 300 andre virksomheder fra branchen.


Medlemsfordele

 1. Rådgivning

  Du har fri adgang til branchespecifik og kompetent rådgivning inden for bl.a. personalejura, arbejdsmiljø, lærlinge og efteruddannelse af medarbejdere og bæredygtig produktion. Du kan både trække på TMI’s og Dansk Industris medarbejdere og viden.

   

  Læs mere om rådgivning

 2. Politisk indflydelse

  TMI er branchens talerør over for politikere og myndigheder og repræsenterer branchen i en lang række danske og internationale faglige organisationer. Som medlem står du sammen med små 300 andre træ- og møbelvirksomheder og har Dansk Industris 18.500 medlemmer i ryggen.

   

  Læs mere om politisk indflydelse

 3. Nyeste viden

  Hold dig opdateret om bl.a. nye regler, ændret lovgivning, internationale handelsfremstød samt økonomiske udsigter og aktuel statistik, som er særlig relevant for træ- og møbelbranchen.

   

  Se nyheder fra træ- og møbelbranchen

 4. Arrangementer

  Vi holder branchenære arrangementer og netværksdage, hvor du nemt kan udvide dit personlige netværk. 

   

  Læs mere om arrangementer

 5. Fagligt samvær

  Alle medlemsvirksomheder er tilknyttet et af 11 lokale snedkerlaug, hvis formål er at skabe et godt kollegialt forhold mellem TMI's medlemsvirksomheder. Laugene samles til møder med fagligt indhold, virksomhedsbesøg og andre sociale arrangementer.

   

  Læs mere om TMI's snedkerlaug

 6. Kontante fordele

  Få rabat på FSC- og PEFC-certificering og på klimascreeningsværktøjet Målbar, som er særligt udviklet til møbel- og design-branchen. TMI’s medlemmer har adgang til en EPD-generator for møbler til at udarbejde EPD’er/miljøvaredeklarationer, som kan dokumentere et produkts miljøaftryk i hele dets levetid. Du kan også benytte dig af rabataftaler på bl.a. brandsikring, el og benzin.

   

  Du kan læse mere om kontante fordele herunder.


Kontante fordele

Sådan bliver du medlem

Hvordan bliver jeg medlem?

TMI er en arbejdsgiver- og brancheforening for ca. 300 danske træ- og møbelvirksomheder. TMI er medlem af DI (Dansk Industri). Det betyder, at alle medlemmer af TMI, også skal meldes ind i DI. Dermed får du og din virksomhed også alle fordele ved medlemskab af DI.

Medlemskab af TMI omfatter samtidigt, at virksomheden indmeldes i et lokalt forankret snedkerlaug, som er et netværk i det lokale område.

Kontakt os, hvis du ønsker at høre mere om, hvordan din virksomhed bedst kan drage nytte af et medlemsskab, hvilken rådgivning og services du kan trække på, og hvilke arrangementer og netværk du kan deltage i. Vi hjælper naturligvis også gerne med at udregne kontingent for din virksomhed.

Hvis virksomheden herefter ønsker at blive medlem, sætter vi en mere formel indmeldelsesproces i gang og sender jer bl.a. et indmeldelsesskema.

Hvad gør jeg, hvis virksomheden allerede er medlem af DI?

Kontakt os, hvis din virksomhed allerede er medlem af DI og ønsker at udvide medlemskabet.

Skal hele virksomheden indmeldes i TMI og DI?

Et medlemsforhold til TMI og DI omfatter samtlige af den pågældende virksomheds aktiviteter.

Det betyder, at din virksomheds medlemskab omfatter alle virksomhedens filialer, afdelinger og arbejdspladser i Danmark.

Hvornår gælder mit medlemskab fra?

Du bliver medlem, så snart vi har modtaget dit indmeldelsesskema. Formelt indmelder vi nye virksomheder med virkning fra begyndelsen af et kvartal.

Du får adgang til råd og hjælp fra det øjeblik, vi har modtaget dit indmeldelsesskema.

Hvad hvis jeg allerede har en overenskomst?

Virksomheder med overenskomst eller aftaler med fagforbund skal ved indmeldelse sende disse til DI.

Vi vil gerne sikre, at du kommer over på den rigtige overenskomst eller eventuelt bibeholder din nuværende overenskomst.

Lad os hjælpe dig med at sammenligne din nuværende overenskomst med relevante overenskomster i DI.

Kan jeg blive medlem uden at være omfattet af en overenskomst?

Virksomheder, der ikke er omfattet af overenskomst, bliver erhvervsmedlem og fortsætter uden overenskomst.

Som erhvervsmedlem får du adgang til samtlige af DI's øvrige services, bortset fra de, der er knyttet til det at have overenskomster og aftaler med fagforbund.

Hvad koster et medlemskab?

Medlemsvirksomheder betaler kontingent til Træ- og Møbelindustrien, Dansk Industri og et snedkerlaug.

TMI
Det første år af medlemskabet er gratis. Herefter udgør det årlige kontingent for medlemskab af TMI  0,05 procent af den udbetalte lønsum det foregående år, dog maks. 50.000 kr. Grundkontingentet er 3.500 kr. Beløbet opkræves kvartalsvis forud og tillægges moms.

Dansk Industri
Det årlige kontingent for standard medlemskab af DI udgør 0,24 procent af lønsummen i det foregående år. Har virksomheden en lønsum større end 262 mio. kroner, vil der ske en graduering af kontingentsatsen for den øvrige del af lønsummen. Læs mere her

Minimumskontingentet er 5.580,00 kr. Beløbet opkræves kvartalsvis forud og tillægges moms.

Betalingssatsen til Industriens Barselfond er 0,29 procent af den kontingentpligtige lønsum.

Snedkerlaug
Det årlige kontingent til snedkerlauget udgør 0,01 procent af lønsummen. Der er et grundkontingent på 1.500 kr. og et maksimum på 15.000 kr.

Alle medlemsvirksomheder tilknyttes ved medlemskab af TMI et snedkerlaug. Virksomheden kan frit vælge, hvilket laug, den vil være tilknyttet.

Fonde
Virksomheder omfattet af overenskomst er forpligtet til at indbetale til overenskomstens uddannelsesfonde. Herunder Træets Udviklings- og Uddannelsesfond (TUUF) og Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond.

Hvilke forpligtelser har jeg som medlem?

De primære pligter omfatter, at du årligt indberetter din lønsum og eventuelt antal ansatte til DI. De oplysninger bruger vi som grundlag for opkrævning af dit kontingent.

Iværksætter

DI og TMI ønsker at hjælpe iværksættere i opstartsfasen med gratis råd og vejledning.

Læs mere om kravene her