TMI Snedkerlaug

Alle medlemmer af TMI er tilknyttet et snedkerlaug. Som medlemsvirksomhed i TMI kan du selv vælge, hvilket af de 10 laug virksomheden skal være tilknyttet.


Et laug er betegnelsen for en sammenslutning af håndværkere i et lokalt område og er en gammel institution i Danmark såvel som i Europa. Fx er Østdanmarks Snedkerlaug over 400 år gammelt, og laugene har beholdt de gamle titler, hvor formanden kaldes oldermand. Før i tiden varetog et laug medlemmernes økonomiske, politiske og sociale interesser i samfundet.

Fagligt samvær og netværk

I dag er laugens formål at skabe et godt kollegialt forhold mellem TMI's medlemmer i det lokale område, og at samle alle virksomheder i træ- og møbelindustriens værdikæde i et interessefællesskab.

Laugene samles i dag til møder med fagligt indhold, tager på virksomhedsbesøg og vægter ofte også det sociale samvær højt, så medlemmerne har mulighed for at møde kolleger og netværke.

En medlemsvirksomhed er typisk tilknyttet det laug, som ligger i nærområdet, selv om alle frit kan vælge, hvilket laug de vil tilhøre. Hvert snedkerlaug har sin egen økonomi og organisation inkl. en årlig generelforsamling. Laugene er en del af TMI’s organisation og optager kun medlemmer af TMI.

Kontingent til laugsarbejdet

TMI opkræver et grundkontingent på 1.500 kr. plus 0,01 % af den samlede lønsum til laugene. Kontingentet kan dog max. være 15.000 kr.

Derudover opkræver Danske Træindustrier et selvstændigt kontingent. Danske Træindustrier er landsdækkende, og medlemmerne driver hovedsagelig virksomhed inden for savværksindustrien.