Arrangement

Informationsmøde om fornyelse af Træ- og Møbeloverenskomsten 2023

Kom til informationsmøde om overenskomstfornyelsen 2023 og få introduktion til overenskomstens muligheder for at tilrettelægge arbejdstiden, så den passer til virksomhedens behov og situation

Træ- og Møbeloverenskomsten udløber med udgangen af februar 2023 ligesom DI’s øvrige overenskomster, og derfor påbegynder vi forhandlinger om fornyelse af overenskomsterne i begyndelsen af 2023.

TMI's medlemmer står som andre danske virksomheder i en situation med stor usikkerhed og mange udfordringer. TMI vil derfor gerne invitere til en drøftelse af, hvordan overenskomsten bedst understøtter virksomhedernes konkurrenceevne og videre udvikling.

Der bliver tale om komplicerede forhandlinger. Overenskomstchef Jesper Madsen giver på mødet en vurdering af de økonomiske og politiske forudsætninger for forhandlingerne og det forhandlingsmæssige klima. Han giver endvidere sin vurdering af, hvilke temaer og ønsker, der kan forventes at blive taget op af fagbevægelsen.

Vi håber desuden at få medlemmernes perspektiver og idéer til de kommende overenskomstforhandlinger.

Anden del af programmet vil sætte fokus på overenskomstens muligheder for fleksibilitet og produktivitet herunder tilrettelæggelse af arbejdstid og produktion i forhold til virksomhedens behov og situation.

Virksomheder, som ikke løbende optimerer arbejdstiden i overensstemmelse med de konkurrencebetingelser, der er gældende på givet tidspunkt, risikerer at betale alt for meget for arbejdstiden, samtidig med at konkurrenceevnen påvirkes negativt. Chefkonsulent i DI, Jesper Timann Thomasen giver derfor en introduktion til overenskomstens rammer og muligheder for tilrettelæggelse af arbejdstiden i forhold til virksomhedens situation og behov i opgangs- og nedgangstider.

12:00

Let frokost og mulighed for netværk

12:30

Velkomst ved branchedirektør for Træ- og Møbelindustrien Lærke Flader

12:35

Information om overenskomstfornyelsen ved overenskomstchef Jesper Madsen

14:00

Pause med kaffe, kage og frugt

14:15

Overenskomstens arbejdstidsregler ved chefkonsulent Jesper Timann Thomasen

En introduktion til overenskomstens muligheder for fleksibilitet og produktivitet – samt tilrettelæggelse af arbejdstid og produktion i forhold til virksomhedens behov og situation

15:45

Afrunding