online Webinar

Webinar: Bliv klogere på den nationale strategi for bæredygtigt byggeri

Den 20. august kan du blive klogere på regeringens nyligt fremlagte nationale strategi for bæredygtigt byggeri, som skal understøtte en langsigtet og helhedsorienteret bæredygtig omstilling af bygge- og anlægssektoren. OBS! bemærk at det er ny dato.

Regeringens strategi har som mål at begrænse byggeriets klimapåvirkninger og ressourceforbrug og medvirke til at nå den nationale 70 procentmålsætning i 2030. Det bærende element i strategien er en trinvis indfasning af CO2-krav til bygninger. Derudover peger strategien på hele 21 initiativer, fx fremme af klimavenlige byggematerialer som træ, der samlet skal understøtte bæredygtigt byggeri, og indfasning af krav om livscyklusvurdering og CO2-grænseværdi.

Den nationale strategi for bæredygtigt byggeri vil understøtte udbredelsen og efterspørgslen efter klimavenlige og miljødokumenterede byggevarer og er derfor meget relevant for medlemsvirksomheder i TMI, DI Byg og DI Dansk Byggeri Træsektionen. Strategien indeholder de overordnede rammer, men åbner samtidig for en lang række spørgsmål i forhold til, hvordan indsatsen skal udføres i praksis.

Til webinaret kan du stille spørgsmål og blive klogere på strategien, når Bolig- og Planstyrelsen samt BUILD (Institut for byggeri, by og miljø ved Aalborg Universitet) fremlægger de grundlæggende tanker bag initiativet, og hvordan strategien tænkes udført i praksis. Og ikke mindst kan du få indsigt i det værktøj, der skal bruges til at dokumentere, hvorvidt et byggeprojekt lever op til kravene.

Undervejs er der mulighed for at stille spørgsmål, og som afslutning lægges op til debat om byggebranchens syn på strategien.

Program:

Kl. 13.00 Velkomst og kort intro

  • Ved mødeleder og branchedirektør Hanne M. Sundin, TMI, og branchedirektør Elly Kjems Hove, DI Byg

Kl. 13.15 Introduktion til national strategi for bæredygtigt byggeri

  • Niels Varming, chefkonsulent, Bolig- og Planstyrelsen

Kl. 13.25 Nærmere gennemgang af Den frivillige bæredygtighedsklasse

  • Niels Varming, chefkonsulent, Bolig- og Planstyrelsen

Kl. 13.40 Introduktion og status for LCAByg

  • Harpa Birgisdóttir, professor, BUILD

Kl. 13.55 Strategiens betydning for byggevareproducenter

  • Emil Engel Magnussen, konsulent, DI BYG

Kl. 14.05 Debat og Q&A

  • Oplægsholderne besvarer spørgsmål og debatterer

Kl. 14.15 Opsamling og tak for i dag

Kl. 14.20 Webinaret slutter

Webinaret arrangeres af Træ- og Møbelindustrien i samarbejde med hhv. DI Byg og DI Dansk Byggeri Træsektionen og afholdes via Microsoft Teams.

Tilmeld dig her på siden. Du modtager et link op til afholdelsen.