30.10.18 TMI Nyheder

Gode anbefalinger til at fremme de kreative erhverv batter først, når de føres ud i livet

Bedre adgang til kapital, bedre offentlige udbud, håndhævelse af immaterielle rettigheder og bedre hjælp til markedsføring og eksporthjælp til SMV’er er vigtige anbefalinger fra regeringens vækstteam for kreative erhverv

Regeringens vækstteam for kreative erhverv har netop afleveret en rapport med anbefalinger til en række forslag, som skal fremme de kreative erhverv. Vækstteamet blev dannet i april 2018 og har haft Jacob Holm, adm. direktør i Fritz Hansen, som formand.

Branchedirektør i Træ- og Møbelindustrien, Flemming Larsen, tager godt i mod vækstteamets hovedanbefalinger og de 21 konkrete forslag til forandringer.

”For møbelvirksomhederne, der udgør en væsentlig del af de kreative erhverv, er det særligt anbefalingerne om bedre adgang til kapital, bedre offentlige udbud og samling af kræfterne i erhvervsfremmesystemet, der er vigtigt. Men der er også gode anbefalinger ift. håndhævelse af immaterielle rettigheder samt en bedre indsats om markedsføring og eksporthjælp til SMV’er,” siger Flemming Larsen og tilføjer:

”Målet er at understøtte væksten i de kreative erhverv, og det er en god begyndelse, at der nu er formuleret en hel række anbefalinger. Men vil vi se forandringen og væksten, er det afgørende, at de mange gode forslag bliver ført ud i livet så hurtigt som muligt,” mener Flemming Larsen.

Hovedanbefalingerne er følgende:

  1. Bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft. Blandt andet ved at etablere Danish Creative Factories, et iværksætter- og innovationsmiljø, hvor virksomheder, studerende og forskere samarbejder om at skabe nye forretningsmodeller og løsninger med udgangspunkt i kreativitet, teknologi og forretningsforståelse.
  2. Bedre adgang til risikovillig kapital til nye og digitale forretninger. Det skal sikre, at de kreative virksomheder vækster i Danmark frem for at flytte til udlandet. Blandt andet skal Vækstfonden m.fl. bruge nye præstationsindikatorer (KPI'er) og risikoberegningsmetoder ved investeringer i digitale kreative forretninger. Samtidig skal flere kulturevents kunne opskaleres.
  3. Offentlig-privat samspil skal sikre innovative udviklingsmiljøer. Det skal være billigere for virksomhederne at byde på offentlige opgaver, og det offentlige skal være bedre til at anvende de udbudsmodeller, der fremmer innovation og bæredygtighed. Klyngerne i de kreative erhverv skal samles.
  4. Effektiv håndhævelse af immaterielle rettigheder. Ifølge vækstteamet er det for nemt og udbredt at være digital tyv i Danmark i dag, hvilket afholder virksomheder fra at investere.
  5. Øget international synlighed og eksport. Vækstteamet foreslår blandt andet at etablere et offentligt-privat partnerskab om at videreudvikle og markedsføre en fælles fortælling om Danmarks kreative DNA internationalt og styrke eksporthjælp til SMV’er. Samtidig skal en treårig forsøgsordning med produktionsrabatter for film, efterproduktion, animation mv. udligne den ulige internationale konkurrence.

Find den samlede rapport her

 

Flemming Larsen

Flemming Larsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3408
  • Mobil +45 2088 3924
  • E-mail fll@di.dk

Relateret indhold