20.02.18 TMI Nyheder

TMI mener: Flammehæmmere ud af møblerne!

Mange virksomheder, som producerer og handler med polstermøbler, har problemer med de mange forskellige regler om brug af flammehæmmere

Det giver virksomhederne unødig kompleksitet i deres operationer på forskellige markeder og er omkostningstungt i forbindelse med dokumentation og testning. Hertil kommer, at flammehæmmende tilsætninger er dyre og kan reducere kvaliteten af møblerne.

Tilhængere af flammehæmmere mener, at de er nødvendige for at spare menneskeliv, da de flammehæmmede møbler selvsagt ikke antænder så let i tilfælde af en brand.

De flammehæmmende stoffer er til gengæld farlige miljøgifte med en meget lang henfaldstid. Det betyder, at indeklimaet i rum med møbler, som er behandlet med flammehæmmere, bliver forurenet med sundhedsskadelige dampe. Og hvis brandulykken er ude, vil stofferne udskille giftige dampe, som er meget skadelige for mennesker.

Endelig er produkter, der er behandlede med flammehæmmere, meget svære at genanvende, og de er næsten umulige at få til at indgå i en cirkulær økonomi, som ellers i stigende grad er på dagsorden både i Danmark og i EU.

Det er naturligvis i alles interesse at reducere antallet af dødsfald i forbindelse med brand i hjemmet.

Et helt nyt engelsk forskningsresultat fra University of Central Lancashire påviser, at flammehæmmerne i møbler øger risikoen for at udsende sundhedsskadelig, giftig røg i højere grad, end de reducerer brandrisikoen. Så nok brænder møblerne dårligere, men under brand udsender de betydelige mængder af giftige stoffer. Her til kommer, at andre og helt simple forholdsregler mod brand, fx brandalarmer, vil have stor effekt på antallet af omkomne ved brand i hjemmet.

Særligt reglerne på det engelske marked giver virksomheder problemer. Her betyder særregler og testmetoder, at der skal anvendes betydelige mængder af brandhæmmmere for at komme ind på markedet. Især England er modstander af at reducerer brug af flammehæmmere, og man kunne få mistanke om, at særreglerne både afspejler en interesse i at undgå dødsfald og i at beskytte eget marked.

På europæisk plan arbejder EFIC – den europæiske brancheorganisation på møbelområdet – i forhold til både Kommission og Europa-Parlamentet for to hovedsynspunkter. Det ene er at sikre fælles europæiske regler på området, der reelt sikrer brugerne og giver virksomhederne færrest mulige hindringer og omkostninger ved at agere på det indre marked.

Det andet er på sigt helt at undgå brug af flammehæmmere i møbler.

Der er god grund til at følge dette område. Ikke mindst fordi et aktuelt forslag til regler på de europæiske marked indeholder undtagelser for England og Irland, som er uacceptable for både virksomhederne og for det indre marked.

Det er vigtigt, at regler er enkle og understøtter miljø og sikkerhed – og at de ikke er umulige for virksomhederne. Derfor: Fælles regler og på sigt – flammehæmmerne ud af møblerne!

Læs mere

Hent dokument med EFIC's bemærkninger

EFIC reply to call for evidence flame retardants submitted
Flemming Larsen

Flemming Larsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3408
  • Mobil +45 2088 3924
  • E-mail fll@di.dk

Relateret indhold