08.08.18 TMI Nyheder

TMI mener: Gør det nemt for virksomhederne at passe på kloden

Borgerrepræsentationen i København har besluttet, at fremtidige offentlige indkøb af bl.a. møbler skal være miljømæssigt bæredygtige

Produkterne skal fremover være miljømærkede med eksempelvis Svanemærket og EU-blomsten for at komme i betragtning til indkøb. Har en virksomhed ikke disse mærker, skal virksomheden på anden vis kunne dokumentere, at produkterne lever op til miljøkravene, og at dette er kontrolleret af en tredjepart.

Flere kommuner og offentlige myndigheder barsler i forbindelse med fremtidige offentlige udbud om lignende krav.

Fokus på bæredygtighed og miljømæssig ansvarlighed er en naturlig og positiv udvikling. Produkter skal i større grad tage hensyn til det aftryk, de sætter på miljøet, og kravene vil kun stige i fremtiden.

Det store fokus på miljøet og de mange gode viljer afspejler sig i de talrige variationer af mærkningsordninger på markedet. Hvert land sine specifikke certificeringer, hver kommune sine ønsker til dokumentation, og hver indkøber sine krav til særlige miljømærker. Og det kan bringe virksomhederne i den underlige situation, at det ikke er nok at have en fuldt ud bæredygtig produktion og ovenikøbet at kunne dokumentere det. For med de mange ordninger skal det kunne dokumenteres på lige præcis den måde, som et marked eller en kommunal indkøber ønsker det.

Jo flere ordninger og mærkninger virksomhederne skal opfylde i form af dyre og tidkrævende certificeringer og dokumentationskrav, jo flere omkostninger bliver der for virksomhederne. Flere omkostninger i en virksomhed ender med, at prisen på produkterne sættes op. Og det er uheldigt for alle – ikke mindst i de offentlige indkøb, hvor pris er og skal være en afgørende faktor.

Målet er det samme: At passe på kloden. Men skal alle de gode viljer batte noget, er der brug for, at vi sammen tænker smart, tænker genbrug og tænker gensidig anerkendelse ind i kravene om bæredygtighed og miljøbeskyttelse. Med andre ord er der brug for, at certificeringer og miljømærker i videst muligt omfang harmoniseres og bliver færre. Og i mens der arbejdes på det, så må udbudsmyndighederne acceptere en bred vifte af de ordninger, som allerede eksisterer.

Beskyttelse af vores fælles miljø er for vigtigt til, at papirarbejde og bureaukrati må spænde ben for virksomhedernes arbejde med bæredygtighed. Gør det nemt – og ikke sværere – for virksomhederne at passe på kloden. 

 

Flemming Larsen

Flemming Larsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3408
  • Mobil +45 2088 3924
  • E-mail fll@di.dk

Relateret indhold