04.07.18 TMI Nyheder

Undersøgelse: Flammehæmmere i babymadrasser øger risiko for kræft

Det europæiske kemikalieagentur, ECHA, har undersøgt flammehæmmere, som anvendes i bl.a. babymadrasser, babyslynger og polstermøbler. Undersøgelsen påviser, at de flammehæmmende stoffer øger risikoen for kræft og for at få forplantningsproblemer. Træ- og Møbelindustrien ønsker udfasning og fælles regulering af flammehæmmere

Det europæiske kemikalieagentur, ECHA, har undersøgt en gruppe af flammehæmmere (kaldet OPFR), som bl.a. anvendes i fleksibelt PUR-skum i babymadrasser, babyslynger, bilsæder og polstermøbler. Undersøgelsen påviser, at stofferne øger risikoen for kræft og kan give forplantningsproblemer. ECHA anbefaler på den baggrund, at EU-kommissionen indfører restriktioner på området.

Træ- og Møbelindustrien ønsker at begrænse brugen af flammehæmmere og ser helst, at de slet ikke findes i møblerne.

”Undersøgelsen viser, at de flammehæmmende stoffer er farlige og forurener vores indeklima. Det bekræfter andre undersøgelser, der peger på, at stofferne er problematiske, og vores holdning er derfor, at flammehæmmere helt bør udfases af møbler”, siger Simon Auken Beck, konsulent i Træ- og Møbelindustrien. Han ønsker sig en fælles regulering i EU på området. 

”Markedet er præget af forskelligartede krav og reguleringer, og det gør det besværligt for virksomhederne at leve op til reglerne i de forskellige lande. Vi bakker derfor op om fælles europæiske regelsæt på området, der både sikrer ensartet beskyttelse af brugerne, og gør det nemmere for virksomhederne at overholde reglerne”, siger Simon Auken Beck.

Både i EU og Danmark er der et tiltagende fokus på genanvendelse af møbler, materialer og cirkulær økonomi, og det harmonerer dårligt med at fylde møbler med skadelige kemikalier i form af flammehæmmere. 

”Flammehæmmere er meget svære at genanvende, og de er næsten umulige at få til at indgå i en cirkulær økonomi”, siger Simon Auken Beck, Træ- og Møbelindustrien.

3 flammehæmmere er undersøgt

ECHA har undersøgt tre OPFR’er, som behandles som én gruppe, fordi de har lignende anvendelser og i øvrigt er toksikologisk ens. Det drejer sig om TCEP, TCPP og TDCP, der tilhører familien af organophosphat-flammehæmmere (OPFR'er). De anvendes i fleksibelt PUR-skum i produkter som babymadrasser, bilsæder, babyslynger og polstermøbler.

ECHAs rapport konkluderer, at babymadrasser udgør den største kræftrisiko for spædbørn. Anvendelsen af TCEP og TCPP i madrasser blev også forbundet med reproduktionsproblemer. ECHA anbefaler derfor EU-kommissionen, at der indføres restriktioner for brugen af disse flammehæmmere.

TCPP er en bredt anvendt flammehæmmer til alle typer fleksibelt PUR-skum og er den mest anvendte flammehæmmer. TDCP er dyrere og bruges primært til bilindustrien. Anvendelsen af TCEP er i princippet ophørt i EU, men kan forekomme som urenhed i andre flammehæmmere eller i importerede artikler.

Se ECHAs screeningsrapport her

Skrevet af:

Simon Auken Beck