09.10.19 TMI Nyheder

Virksomheder får større ansvar for emballage

Nye regler om affaldshåndtering er på vej ind i den danske lovgivning. Virksomhederne vil få ansvar for den emballage, de sender på markedet og for, at den bliver indsamlet og genbrugt

I 2025 bliver virksomheder pålagt ansvar for, at deres markedsførte emballager bliver indsamlet og genanvendt. Formålet med producentansvaret er at flytte omkostningerne til genanvendelse over på producenterne, og dermed skabe incitament til at benytte emballager med høj værdi i genanvendelsen.

EU’s instanser blev i 2018 enige om revision af en række direktiver, bl.a. affaldsdirektivet og direktiverne for emballageaffald og elektronik. Disse er nu ved at blive implementeret i den danske lovgivning.

De nye regler skal bidrage til at forebygge affaldsproduktion og øge genanvendelsen af affald og indeholder ambitiøse målsætninger for genanvendelse af affald generelt.

Genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald skal hæves til 55 pct. i 2025, 60 pct. i 2030 og 65 pct. i 2035.

I Danmark er den aktuelle genanvendelsesprocent på 48 pct. (2016 tal). Da der samtidig indføres ny målemetode, vil tallene se knap så gode, når de nye opgørelser kommer. Mange lande inkl. Danmark kan derfor få svært ved at leve op til målene.

Producentansvar for emballage

Det reviderede affaldsdirektiv medfører, at virksomhederne får ansvar for den emballage, de sender på markedet.

Hvordan lovgivningen konkret kommer til at se ud i Danmark, er endnu uvist, men den vil overordnet pålægge virksomhederne ansvaret emballagen herunder også ansvaret for, at emballagen indsamles og genanvendes. Der arbejdes efter ”forurener-betaler-princippet”, hvilket skal give størst muligt incitament til at designe emballage, der let kan genanvendes.

Konkret kan det indebære, at virksomheder indgår i en kollektiv affaldsordning, hvor de betaler for fælles affaldshåndtering efter mængde, eller etablerer et individuelt tilbagetagningssystem, hvor affaldet indsamles og genanvendes i egen produktion eller sælges videre til andre virksomheder.

Senest med udgangen af 2024 skal der være oprettet obligatoriske ordninger for producentansvar for alle former for emballage.

Netværk- og medlemsmøde

Er du interesseret i at vide mere, kan du deltage i DI-medlemsmøde om producentansvar for emballage den 6. november kl 13.00-16:00. Adressen er SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V.

Gratis for DI-medlemmer. Tilmeld dig her

Du kan også deltage i DI-netværk for cirkulær økonomi. Læs mere og tilmeld dig her

Relateret indhold