20.02.19 TMI Nyheder

Masser af debat om træbyggeri – har du set det hele?

Bæredygtigt byggeri med træ er i den seneste tid kommet på dagsorden hos medier, byggebranchen og politikere. Træ og Møbelindustrien står bag en række debatindlæg i medier som Ingeniøren, Berlingske, Politikken, Licitationen, Dagens Byggeri og Information. Få overblikket her

Politiken Byrum, 14. nov. 2018 Forskere og branchefolk i debatsvar: Træ er nøglen til bæredygtigt byggeri Et ensidigt fokus på klimaforbedret beton er ikke nok til at gøre byggesektoren bæredygtig. Træ er nødt til at spille en væsentlig rolle i byggeriet, skriver 11 forskere og branchefolk. https://politikenbyrum.dk/Debat/art6828648/Tr%C3%A6-er-n%C3%B8glen-til-b%C3%A6redygtigt-byggeri

Dagens Byggeri, 21. nov. 2018 Et bæredygtigt byggeri kræver øget brug af træ DEBAT: Selvom betonbranchen arbejder på at reducere klimabelastningen fra beton, så er vi nødt til at bruge meget mere træ her og nu for at gøre byggesektoren mere bæredygtig. http://www.dagensbyggeri.dk/artikel/102437-et-baeredygtigt-byggeri-kraever-oget-brug-af-trae

Licitationen, 27. nov. 2018 Træbyggeri kan afhjælpe knapheden på sand og grus Manglen på sand og grus er en reel udfordring for byggeriet. Heldigvis findes der allerede en løsning som kan afhjælpe noget af problemet: Træ https://www.licitationen.dk/article/view/634202/traebyggeri_kan_afhjaelpe_knapheden_pa_sand_og_grus

Dagens byggeri, 3. dec. 2018 Råstofmangel: Spar på sand og grus ved at bygge mere med træ Vi er med hastige skridt ved at udtømme vores nuværende kilder til grus og sand. Ved at bruge flere fornybare råstoffer såsom træ kan vi løse noget af problemet. http://www.dagensbyggeri.dk/artikel/102622-rastofmangel-spar-pa-sand-og-grus-ved-at-bygge-mere-med-trae

Information, 29. dec. 2018 Skovene er verdens største CO2-støvsugere. Vi bliver nødt til at bruge dem fornuftigt En del af løsningen på den globale klimakrise gemmer sig i skoven. Skovene oplagrer enorme mængder CO2 fra atmosfæren, og hvis vi forvalter og anvender skovene fornuftigt, kan de begrænse Europas udledninger med op til en femtedel. https://www.information.dk/debat/2018/12/skovene-verdens-stoerste-co2-stoevsugere-noedt-bruge-fornuftigt

Altinget.dk, 4. jan. 2019 Debat: Som ren betonby når København aldrig byens klimamål DEBAT: København har sat en flot målsætning om at blive CO2-neutral i 2025, men byen skal samtidig bygge flere boliger. Derfor er det nødvendigt at overveje alternativer til beton, skriver forskere og træindustriens aktører. https://www.altinget.dk/artikel/debat-som-ren-betonby-naar-koebenhavn-aldrig-egne-klimamaal

Licitationen, 7. jan. 2019 Gør lang levetid en bygning bæredygtig? Nej, lang levetid for en betonbygning er ikke ensbetydende med bæredygtigt byggeri. Klimaforandringerne kræver reduktion i CO2 udledningerne her og nu, og det kan opnås med træbyggeri som ikke kun har en lav klimabelastning ved opførelsen, men som også har en lang levetid, ved fornuftigt bygningsdesign. https://www.licitationen.dk/article/view/639734/gor_lang_levetid_en_bygning_baeredygtig

Ingeniøren, 17. jan. 2019 Kronik: Hvem uddanner ingeniører til at bygge med træ? Flere ingeniørstuderende bør undervises i træbyggeri på kandidatniveau. Ellers risikerer vi at sende flere generationer af bygningsingeniører ud i erhvervslivet med utilstrækkelige kompetencer til at bygge med træ, som er forbundet har mange byggetekniske og klimamæssige fordele. I mangel af egne kompetencer tabes danske arbejdspladser og knowhow må hentes i udlandet. https://ing.dk/artikel/kronik-hvem-uddanner-ingenioerer-at-bygge-med-trae-223289

Dagens Byggeri, 21. jan. 2019 Der skal turbo på bæredygtig omstilling af byggebranchen DEBAT: Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesens nytårsberetning i Dagens Byggeri satte fokus på vigtige emner, men vores nytårsønske til ham er: Sæt mere fart på den bæredygtige omstilling. Mere træ i byggeriet er en oplagt del af løsningen. http://www.dagensbyggeri.dk/artikel/103307-der-skal-turbo-pa-baeredygtig-omstilling-af-byggebranchen

DI Business, 1. feb. 2019 Blog: Fremtidens byer skal bygges med træ Produktionen af byggematerialer står for omkring 10-15 procent af Danmarks samlede CO2-udledning, så der er store klimaeffekter at hente ved at omstille byggebranchen til mere træbyggeri, blogger branchedirektør Flemming Larsen, Træ- og Møbelindustrien. https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/blogs/2019/1/blog-fremtidens-byer-skal-bygges-med-tra/

 

Relateret indhold