21.02.19 TMI Nyheder

Skal vi registreres i den tyske affaldsdatabase LUCID?

Eksporterer din virksomhed til Tyskland? Er du i tvivl om, hvordan I overholder den nye, tyske emballagelov, som trådte i kraft 1. januar 2019? Her får du svar på de vigtigste spørgsmål

Pr. 1. januar 2019 trådte en ny tysk emballagelov, VerpackG, i kraft. Formålet er at sikre genanvendelse og indsamling af emballageaffald i et kollektivt affaldsindsamlingssystem.

Men hvornår har man som dansk producent – med eksport til Tyskland – pligt til at registrere sig i den centrale affaldsdatabase LUCID?

Pligten gælder overordnet ’producenten’ som er første omsætningsled i Tyskland. Dvs. at en grossist eller distributør der importerer varen ofte er ’producent’. Sælger din virksomhed varer til en tysk butikskæde, så er det butikskæden, der bærer registreringsansvaret. Sælger I derimod direkte til slutbrugeren via internetsalg, så har I som danske producent ansvar for registrering i databasen.

Kravet omfatter dog kun husholdnings- og husholdningslignende emballageaffald, som slutbrugeren skiller sig af med i dagrenovationen. Kravet gælder således ikke erhvervsaffald.

Eksempler:

  1. En dansk producent eller forhandler sælger til en tysk butik: Her er det den tyske butik, som skal lade sig registrere, ikke den danske producent eller forhandler. Det er altid det firma, som første gang bringer varen i omsætning på det tyske marked, i dette tilfælde den tyske butik der importerer varerne, som er ansvarlig for at være registreret.
  2. En dansk producent eller forhandler med direkte salg til slutkunden via egen butik i Tyskland eller nethandel: Her er det den danske producent og forhandler, som skal lade sig registrere.

Høje bøder og udelukkelse fra det tyske marked

Hvis en dansk producent eller forhandler, som er registreringspligtig, undlader at lade sig registrere, må virksomheden ikke længere sælge sine varer i Tyskland.

Både registrering og indberetning af (planlagte og faktiske) mængder af emballage står under temmelig højt bødeansvar på op til 200.000 euro. Registret kan desuden frakende en virksomhed retten til fremover at deltage i systemet. I princippet er der ingen bagatelgrænse, så det gælder om at kende sine forpligtelser som producent.

For mindre markedsførte mængder er der dog en flat-fee struktur, hvorimod større mængder afkræves et gebyr baseret på vægt og materialetype.

Men det kan dog ikke anbefales at lade sig registrere for en sikkerheds skyld, da de tyske myndigheder kan betragte det som et forsøg på at snyde, hvis en virksomhed er optegnet i databasen, men ikke indberetter emballage i systemet. Der kan også opstå problemer med dobbeltregistrering, hvis både producent og forhandler indberetter i systemet.

Er du i tvivl om de nye regler, kan du få konkret vejledning hos fx Dansk Industri, Træ- og Møbelindustrien eller Dansk-Tysk handelskammer.

Dansk-Tysk Handelskammer:
Katrin Herholdt Afdelingsleder, emballage & miljø Tlf. 32 83 00 66
kh@handelskammer.dk
Irma Hadzovic Emballage & miljø Tlf. 33 41 10 43 ih@handelskammer.dk

Den tyske emballagelov

Læs mere om den tyskeemballagelov, VerpackG hos Dansk-Tysk Handelskammer

Skrevet af:

Simon Auken Beck, og Henning Frøslev, FurnTech