25.04.19 TMI Nyheder

Eksporterer du møbler til Nordamerika? Vær opmærksom på Law Lable

I en del nordamerikanske stater er der krav om, at polstermøbler skal bære en såkaldt ”Law Label”, en slags indholdsdeklaration, som skal informere forbrugeren om ”skjulte” materialer. På labelen skal fx fremgå at polster i et møbel består af ”80% Polyurethane Foam, 20% Polyester Fibers”.

Der er krav om Law Label i Canada og 31 stater i USA. Hver stat har sine individuelle krav, men der kan udformes en label, der favner dem alle.

Produkter: Generelt gælder kravet alle polstermøbler, der indeholder ”skjult” fyldmateriale.

Registrering: I visse stater skal der på labelen fremgå et URN-nummer (Uniform Registry Number), der skal hjælpe med at identificere producenten. Herunder skal der registreres et URN-nummer for hver fabrik/produktionssted. Samme URN-nummer kan bruges i alle stater, men nummeret skal være registreret i hver enkelt stat, hvor produktet markedsføres. Gebyrer varierer i størrelse fra stat til stat.  I visse stater er der dog kun krav om, at producentnavnet fremgår, mens andre slet ikke har krav om label.

Få et overblik på  https://americanlawlabel.com/law-label-learning-center/

Registrering kan foregå i hver enkelt stat med individuel registreringsproces. Derudover tilbyder forskellige firmaer at bistå med rekvirering af URN-nummer, så det dækker alle nødvendige stater, samt løbende vedligeholdelse:

GRS - Global Registration Services https://www.globalrsinc.com/urn-law-label-registration

Worldwide Registration Service https://www.worldwideregistrationservice.com/for-manufacturers-importers-distributors

 

Simon Auken Beck

Simon Auken Beck

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3411
  • Mobil +45 2671 9651
  • E-mail siab@di.dk

Relateret indhold