20.06.19 TMI Nyheder

TMI har fået ny bestyrelse

Fire nye bestyrelsesmedlemmer er trådt ind i TMI’s bestyrelse, som også har fået ny formand efter den årlige generalforsamling blev afholdt 14. juni.

Den nye formand for TMI’s bestyrelse er Jens Bach Mortensen, adm. direktør i Kvist Industries A/S. Næstformand er fortsat Steen Mikkelsen, direktør hos Davinde Savværk A/S.

Otte personer stillede op til syv ledige pladser i bestyrelsen, og der blev holdt valg på generalforsamlingen, som foregik 14. juni hos Nordisk Group i Kolding. Tidligere formand for bestyrelsen Nils Anton Hundevad Knudsen, adm. direktør i Magnus Olesen, blev ikke genvalgt.

Fire af de syv medlemmer af bestyrelsen er nye:
Kaja Møller, adm. direktør i Fredericia Furniture A/S
Mads Storgaard Mehlsen, adm. direktør i Jeld-Wen Danmark A/S
Martin Tholstrup, adm. direktør i Taasinge Elementer A/S
Niels Flemming Troelsen, indehaver af WO Interior A/S

Bestyrelsen består nu af 12 personer, hvilket er det maksimale antal ifølge foreningens vedtægter.

”Jeg glæder mig til at arbejde for at fremme branchens vilkår. At bestyrelsen ikke blot vokser, men også med nye, stærke kræfter er et godt tegn. Stort tak skal der også lyde til den afgående formand, Nils Knudsen, for hans store arbejde i TMI’s bestyrelse gennem de sidste seks år både som næstformand og formand,” siger Jens Bach Mortensen, formand for TMI’s bestyrelse.

Branchefortælling udrulles

Bestyrelsen har i 2018-19 arbejdet med en branchefortælling og har besluttet, at den skal udrulles hen over de kommende år. Det skal bl.a. ske ved at styrke TMI’s kommunikationskanaler, udbygge samarbejde med eksisterende samarbejdspartnere, fortælle flere historier fra virksomhedernes hverdag og forankre branchefortællingen hos medlemsvirksomhederne.