07.10.20 TMI Nyheder

Nyt lovkrav: Træbiomasse til varme- og elproduktion skal være dokumenteret bæredygtig

Et bredt politisk flertal indfører lovkrav om, at træbiomasse til varme- og elproduktion fremover skal være dokumenteret bæredygtig. Lovkravet gælder også træindustriens restprodukter.

Lovkravene går på nogle punkter længere end den frivillige brancheaftale, der indtil nu har reguleret området. Den danske lovgivning er også en skærpelse i forhold til EU’s Vedvarende Energidirektiv (VE-direktivet), og således den måde biomassen reguleres i andre EU-lande.

Til forskel fra de øvrige EU- lande, så er bl.a. træindustriens restprodukter omfattet i Danmark. Det samme gælder kravet om verifikation af en 3. part, ligesom bl.a. flere aktører er omfattet af de danske krav.

Bag den politiske aftale om lovkrav til træbiomassen står Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet. I aftaleteksten findes en oversigt over de omfattede aktører og en sammenligning af kravene i forhold til EU’s VE-direktiv. Se aftaleteksten her

Branchen er klar til at leve op til nye lovkrav

Danske savværker leverer betydelige mængder biomasse ind til energisektoren i form af resttræ som flis, bark og spåner mv. og er omfattet af det nye lovkrav.

Det er flere år siden, at danske energiproducenter trak den grønne førertrøje med brancheaftalen for  bæredygtig biomasse. Nu er kravene skrevet ind i en lov. Men det fører ikke til de store ændringer for branchen, der hilser bæredygtighedskravene til biomasse velkommen.

”Resttræ fra produktionen hos danske savværker har været omfattet af den frivillige brancheaftale siden 2014. Vi er derfor klar til at leve op til de skærpede krav, der nu ophøjes til lov. Træ skal så vidt muligt bruges til varige træprodukter, men det er kun godt og fornuftigt, at resterne bliver brugt i energisektoren,” siger Peter Jensen, formand for Danske Træindustrier og adm. direktør i Dansk Træemballage

Savværkernes råtræ skal fremover være certificeret

Lovkravet stiller krav om dokumentation med 3. partskontrol, hvilket i praksis betyder krav om PEFC-, FSC- eller SBP-certificering. Da træindustriens restprodukter omfattes, betyder det samtidig, at savværkernes råtræ fremover skal være certificeret efter en af disse ordninger, såfremt flis, bark og spåner mv. skal afsættes til varme- og elproduktion.  

FSC- og PEFC-certificering sikrer, at både primærprodukter og sekundærprodukter (biomasse) er omfattet. SBP-certificering gælder kun biomasse og er tilstrækkelig dokumentation for at kunne levere restprodukter til energi.

”Der skal ikke herske tvivl om, at vores træproduktion er bæredygtig. Vi bakker op om initiativet og opfordrer samtidig skovejerne til at blive PEFC- eller FSC-certificeret. Når hele vores råvareindkøb kommer fra certificerede skove, bliver en positiv sideeffekt, at det ikke blot er vores primærprodukter, men også vores restprodukter, der er dokumenteret bæredygtige,” siger Henrik Skibsted Jakobsen, råtræindkøber hos Junckers Industrier.

Det er en generel forventning, at flere skovejere vil lade sig certificere som følge af det nye lovkrav, og at tilgængeligheden af certificeret råtræ vil øges. I den forbindelse har også Dansk Skovforening anbefalet de skovejere, der ikke allerede er certificeret, at overveje at blive det.

Aftalen skal nu udmøntes i en egentlig lovtekst. Træ- og Møbelindustrien følger udviklingen tæt.

Simon Auken Beck

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3411
  • Mobil +45 2671 9651
  • E-mail siab@di.dk