09.06.20 TMI Nyheder

100 forslag til at få Danmark ud af krisen og ind i en grøn fremtid

Særligt fire af Dansk Industris 100 forslag til en grøn genstart af Danmark kan have særlig betydning for træ- og møbel virksomheder.

Dansk Industri har netop præsenteret 100 konkrete forslag til, hvordan Danmark kan komme ud af coronakrisen og tilbage på et grønt vækstspor. Annette Christensen, branchedirektør i Træ- og Møbelindustrien, fremhæver her fire forslag fra planen, som har særlig indvirkning for virksomheder i træ- og møbelbranchen.

Puljemidler til klimavenligt byggeri (forslag 1.11 i kataloget)
Forslaget vil sikre, at der sættes midler af til demonstrationsprojekter, der kan fremme klimavenligt byggeri. Herunder er eksempelvis forsøgsbyggeri med fokus på nye materialekombinationer, f.eks. trækonstruktioner sammen med betonfundamenter samt anvendelse af præfabrikerede byggeelementer. Dette vil være en fordel for virksomheder, der producerer træelementer til byggeri.

Offentlige indkøb som grøn forandringsmotor (forslag 1.22 i kataloget)
Regeringen opfordres til at lave en strategi for offentlig indkøb, der fremmer køb af bæredygtige varer og ydelser. Dermed vil varer med en miljøvenlig profil og kvalitetsprodukter med god levetid få en stærkere profil, dvs. f.eks. træmøblerne.

Skatte-, moms- og toldtiltag skal understøtte eksporten (forslag 4.4 i kataloget)
Tiltag på dette området vil skabe bedre rammevilkår for eksportvirksomhederne. Det foreslås blandt andet, at der laves en ny løsning for virksomhedernes marts-indbetaling af A-skat/arbejdsmarkedsbidrag, således at virksomhederne får adgang til et 1-årigt skattefrit lån svarende til den indbetalte A-skat/arbejdsmarkedsbidrag for marts måned.

Det foreslås også, at forskudsmomsordningen for eksporterende virksomheder genindføres hurtigst muligt, så eksportvirksomheder ikke skal vente op til ca. 1½ måned på at få momsen retur på de varer og services, virksomheden har købt fra danske underleverandører. På toldområdet foreslås bland andet, at virksomhederne får mulighed for at udskyde betaling af importtold samt, at virksomhederne kan undlade at indregne fragt i forbindelse med beregningen af importtold, indtil krisen er drevet over.

Da mange af virksomhederne i træ- og møbelindustrien har eksport, vil en gennemførsel af dette forslag have stor gavn for virksomhederne.

Statslig udbetaling af feriepenge (forslag 5.1 i kataloget)
Muligheden for, at lønmodtagere får indefrosne feriepenge udbetalt, vil give borgerne flere penge mellem hænderne. De frigivne penge vil eksempelvis kunne bruges til at købe møbler eller til opsparing til større udskrivninger, som f.eks. byggeri af et klimavenligt hus.

Annette Christensen

Annette Christensen

Chef for Erhvervsudvikling

  • Direkte +45 3377 4838
  • Mobil +45 2829 8384
  • E-mail anch@di.dk

Relateret indhold