22.09.20 TMI Nyheder

Klima-skovfond er sendt i høring

Fonden skal holde fokus på etablering af produktionsskov, så der også i fremtiden er rigeligt med træ til den grønne omstilling, mener TMI. Kontakt TMI, hvis du har input til høringssvaret.

Regeringen og støttepartierne besluttede i finanslovsaftalen sidste år, at der skal etableres en klima-skovfond i 2020. Lov om Klima-skovfonden er nu sendt i høring. Til fondens aktiviteter afsatte Regeringen i første omgang 100 mio. kr. i 2020, som skal geares med bidrag fra fonde, virksomheder og civilbefolkningen.

”Målet med klima-skovfonden er at fremme og finansiere omkostningseffektiv skovrejsning med etablering af skovbryn og udtagning af lavbundsjorder, som tillæg til tilsvarende statslige indsatser. Det skal ske med særligt henblik på at opnå nettoreduktion af drivhusgasudledning, sikre dokumentation for den opnåede nettoreduktion, samt understøtte opnåelsen af Danmarks klimamål. Der vil også kunne varetages synergieffekter som fx biodiversitet m.v.,” fremgår det i høringsmaterialet.

”Fra træindustriel synsvinkel er det naturligvis vigtigt, at fonden holder fokus på etablering af produktionsskov, der kan bibringe træsektoren, og samfundet generelt, en fremtidig træressource. I forhold til klimaet er det også produktionsskoven, der har det største potentiale til at reducere samfundets CO2-udledning. En betydelig del af skovens klimagevinst ligger nemlig i at bruge skovens træ som erstatning for klimatunge alternativer og som midlertidigt CO2-lager,” siger konsulent i TMI, Simon Auken Beck.

Træ- og Møbelindustriens anbefaling er derfor, at fondens virke tilsigtes maksimal klimanytte baseret på træproduktion og leverance af miljøvenlige produkter til den grønne omstilling.

Lov om Klima-skovfonden er nu sendt i høring med svarfrist den 2. oktober 2020. Find høringsmaterialet på Høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64293

Såfremt medlemmer har input til TMI-høringssvar, så hører vi meget gerne fra jer senest 25. september.

Simon Auken Beck

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3411
  • Mobil +45 2671 9651
  • E-mail siab@di.dk