01.09.20 TMI Nyheder

Regeringens finanslovsforslag for 2021

Regeringen har fremlagt sit finanslovsforslag for 2021. Forslaget indeholder bl.a. forslag om midler til udlægning af urørt skov og etablering af nye naturnationalparker.

I sit netop udsendte finanslovsforslag lægger Regeringen bl.a. op til, at der afsættes 50 mio. kr. årligt i 2021-2024 til at skabe bedre levevilkår for dyr og planter i den danske natur. Midlerne kan bl.a. udmøntes til etablering af nye naturnationalparker og udlægning af urørt skov.

TMI bakker op om initiativer til at styrke biodiversiteten og arbejder herunder for, at indsatsen bliver balanceret, så hensynet til biodiversitet og bæredygtig træproduktion går hånd i hånd. Naturnationalpar-ker og udlægning af urørt skov bør derfor så vidt muligt prioriteres på arealer med begrænset produktionsværdi. 

Se mere i DI Nyhedsbrev om regeringens forslag til finanslov 2021