07.04.22 TMI Nyheder

Træ, halm, tang og hør er fremtidens byggematerialer

Ny rapport konkluderer, at der er stort potentiale i at bruge biogene materialer til at nedbringe byggeriets CO2-udledning. TMI har bidraget til rapporten

Instituttet BUILD på Aalborg Universitet har igennem et års tid i samarbejde med Københavns Universitet og med støtte fra Realdania ledet en større analyse af fremtidens biogene byggevarer. Nu er arbejdet færdigt, og resultatet af analysen er yderst positivt. Der er et meget stort potentiale i at benytte biogene byggevarer for at nedsætte byggeriets CO2-udledning.

”Byggeri er en stor og ressourcekrævende synder i det globale klimaregnskab. Problemet er, at mange byggevarer består af knappe ressourcer. Samtidig er produktionen CO2-tung og belaster vores miljø. Det er derfor med stor tilfredshed, at vi i forskningsgruppen kan præsentere en anden og mere klimavenlig vej for byggebranchen. Biogene byggevarer er velegnede til byggeri. Vi skal i Danmark nu se på, hvordan vi kan få skabt de rette biogene byggevarer til byggebranchen og få industrialiseret produktionen i stor skala,” siger Torben Valdbjørn Rasmussen, seniorforsker på instituttet BUILD på Aalborg universitet.

Analysen beskriver en række potentialer og udfordringer, som Danmark har og kan benytte i forbindelse med en omstilling af det konventionelle byggeri til et byggeri, som i højere grad benytter sig af biogene ressourcer. Analysen lægger især vægt på eksisterende biogene ressourcer som Danmark har i kraft af at være et industrialiseret landbrugsland med en lang kystlinje.

VI KAN NEDSÆTTE CO2-UDLEDNINGEN MARKANT

Hvis vi i Danmark anvender biogene byggevarer i stor skala, vil vi både kunne nedsætte byggeriets CO2-udledning og samtidigt lagre kulstof indfanget fra atmosfærens CO2 i vores bygninger.

”Det vil svare til lidt mere end de samlede CO2-udledninger fra hele det nuværende danske forbrug af beton. Derudover vil de biogene byggevarer kunne erstatte ikke-fornybare, klimatunge materialer såsom beton, stål, tegl og mineraluld og dermed bidrage til CO2-reduktioner i byggeriet,” tilføjer lektor Emil Engelund Thybring fra Københavns Universitet.

VI KAN SELV DYRKE FREMTIDENS BYGGEVARER

Et overblik over tilgængelige biogene ressourcer viser et stort potentiale for en betragtelig produktion af biogene byggevarer fra skovbrug, landbrug og marine miljøer i Danmark. Eftersom de biogene ressourcer er fornybare og kan dyrkes i Danmark, vil denne ressource ikke blive udtømt. Materialet vil være tilgængelig årligt fra samme landreal, så længe arealet forvaltes bæredygtigt.

Den nye analyse præsenterer ny viden på området for bæredygtige byggevarer. Forventningen er, at den bliver en øjenåbner som skubber til den grønne omstilling i byggebranchen, så hele værdikæden inden for både genanvendelse og produktion af nye, biogene byggevarer kommer i spil.

Simon Auken Beck

Simon Auken Beck

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3411
  • Mobil +45 2671 9651
  • E-mail siab@di.dk

Relateret indhold