OPS Analyser

Virksomheder: Kommunernes anvendelse af private leverandørerer vigtig for vækst

Udviklingen i kommunernes anvendelse af private leverandører har været stillestående. Tal fra DI viser imidlertid, at virksomhederne i høj grad vurderer, at øget kommunalt brug af private leverandører er vigtigt for fremtidig vækst.

Udviklingen i kommunernes brug af private leverandører har de seneste år stået stille. Sidste år faldt værdien af samarbejdet svarende til ca. 660 mio. kr.1 Men Lokalt Erhvervsklima (2020) viser, at anvendelse af private leverandører er årets højdespringer og ny på top 3 på ønskesedlen til kommunerne.

Mens det i 2019 kun var 14,3 pct. af virksomhederne, der angav kommunernes anvendelse af private leverandører blandt de to vigtigste prioriteter, er det i 2020 22,9 pct., som finder brugen af private leverandører relevant. En stigning på 8,6 procentpoint.

Det er særligt de nord- og østsjællandske virksomheder, der ønsker, at kommunerne prioriterer brugen af private leverandører, for at styrke virksomhedernes vækstmuligheder. Forskellen mellem landsdelen med højest andel virksomheder, der prioriterer brug af private leverandører (Nordsjælland) og den landsdel med lavest andel (Sydjylland) er på 7,5 procentpoint.

Den stigende vigtighed af kommunernes brug af private leverandører er bredt funderet på tværs af brancher. Det er dog særligt inden for handel og transport, bygge- og anlægsbranchen samt virksomheder i erhvervsservice, at der peges på øget kommunal brug af private leverandører som en vigtig vej til at sikre fremtidige vækstmuligheder.

Omvendt er det i mindre grad informations- og kommunikationsvirksomheder samt virksomheder inden for industri- og råstofindvinding, der ser samme vigtighed i øget offentlig-privat samarbejde som vej til bedre vækstmuligheder i kommunerne.

Vendes blikket mod virksomhedernes størrelse – og ikke branche – er det i højere grad mindre virksomheder, der vurderer øget kommunal anvendelse af private leverandører som vigtig for deres fremtidige vækstmuligheder.

Ca. 12 pct. af virksomhederne med 50 eller færre medarbejdere har angivet øget anvendelse af private leverandører blandt de to øverste ønsker. Det er knap fire procentpoint mere end for virksomhederne med mere end 50 medarbejdere, hvor godt 8 pct. af respondenterne har peget på brug af private leverandører.

Analysen er omtalt i Sjællandske d. 1. marts 2021. Læs artiklen her.

Metode

DI’s undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2020, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er 11. år i træk, at DI laver undersøgelsen.

7.616 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andre produktion, byggeri, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen.

Besvarelsesprocent
Besvarelserne repræsenterer omkring 323.320 arbejdspladser, hvilket svarer til mere end 18 % af den private beskæftigelse. Respondenterne består af DI-medlemmer og ikke-medlemmer inden for hver branche.

Bedømmelse af kommuner
93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø kommune deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar fra virksomheder inden for disse kommuner.

Relateret