OPS Analyser

Virksomhedernes tilfredshed med kommunernes udbud stiger – men de er klar på flere opgaver

For andet år i træk stiger virksomhedernes tilfredshed med kommunernes udbudsprocesser. Det viser Dansk Industris årlige undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed.

Kommunernes udbud udgør en væsentlig andel af de offentlige indkøb, og en god udbudsproces er med til at sikre sund konkurrence om opgaverne og et konstruktivt offentlig-privat samarbejde. Derfor er det et sundt tegn, at andelen af virksomheder, der er tilfredse med kommunernes udbudsprocesser, er steget to år i træk.

Tilfredsheden varierer dog på tværs af brancher, hvilket både kan hænge sammen med karakteren af udbuddene på de enkelte områder og omfanget af samhandel med den offentlige sektor. Inden for branchen ”kultur, fritid, anden service” er knap halvdelen af virksomhederne tilfredse med de kommunale udbud, mens det blot er en femtedel inden for ”information og kommunikation.” Sidstnævnte omfatter bl.a. it-virksomheder.

Inden for mere specifikke brancheområder, der har tæt samarbejde med kommunerne, kan der spores en højere utilfredshed end gennemsnittet. Særligt vikarbureauer og virksomheder inden for landskabspleje (der fx står for grønt vedligehold) har en høj andel af utilfredse.

Brug af detaljerede udbudsplaner, fleksible udbudsformer, realistiske tidsfrister og markedsdialog er blandt de tiltag, kommunerne kan tage for at forbedre kvaliteten af udbudsprocessen over for virksomhederne. En tættere markedsdialog kan blandt andet bane vejen for et større fokus på klima- og miljøvenlige løsninger i de enkelte udbud. Rundspørgen peger således også på, at virksomhedernes tilfredshed med de generelle udbudsprocesser og kommunens prioritering af bæredygtige indkøb går hånd i hånd.

Blandt virksomheder, der er tilfredse med kommunens prioritering af grønne indkøb, er 55 pct. tilfredse med udbudsprocesserne generelt. Omvendt er meget få tilfredse med udbudsprocesserne, hvis de samtidig savner fokus på grønne indkøb.

Mens virksomhederne generelt er blevet mere tilfredse med selve udbudsprocesserne, ønsker de i mange tilfælde endnu mere samhandel med kommunerne. På landsplan angiver mere end hver sjette virksomhed således ”brug af private leverandører” som et af de to vigtigste områder, kommunerne bør prioritere for at styrke erhvervslivets vækst- og udviklingsmuligheder. 

Ønsket om mere offentlig-privat samarbejde varierer dog fra kommune til kommune. I kommuner som Jammerbugt, Lejre og Helsingør er det op imod hver tredje virksomhed, der mener at offentlig-privat samarbejde skal prioriteres højere.

Analysen er omtalt i Stat og Kommune Indkøb d. 27. november 2023. Læs artiklen på side 18 her

Relateret indhold