Getty Images
04.04.24 OPS Nyheder

DI i nyt forslag: Lad private leverandører tage sig af madservice til ældre i eget hjem

DI har i dag fremlagt et nyt politisk forslag, der lægger op til en nytænkning af markedet for madservice til visiterede borgere i eget hjem. Vi har brug for en fordomsfri diskussion af, hvordan vi bedst fordeler opgaverne i velfærdssamfundet, lyder begrundelsen fra Jakob Scharff

Kommunerne skal ikke længere bruge deres tid, kræfter og ressourcer på at producere og levere mad til ældre i eget hjem.

Sådan lyder overskriften i et nyt politisk forslag fra Dansk Industri. Opgaven skal i stedet løftes af en bred vifte af private leverandører, der fremover blot skal godkendes ét sted frem for at skulle forholde sig til op mod 98 forskellige udbudsprocedurer.

Det skal frigøre økonomi i kommunerne, mindske bureaukratiet og give borgerne bedre muligheder for at vælge madservice og ernæringspleje, der afspejler deres ønsker og behov – uden ekstrabetaling.

Behov for prioritering

Ifølge branchedirektør i DI, Jakob Scharff  skal forslaget særligt i lyset af de store udfordringer, som velfærden og særligt ældreområdet står over for i de kommende år.

- I en tid hvor kommunerne presses af mangel på arbejdskraft og den demografiske udvikling, er det for mig at se helt nødvendigt at overveje, om der er opgaver, som private aktører har bedre forudsætninger for at tage sig af, siger han og fortsætter:

- Når vi taler madservice, så har de private aktører bare nogle helt særlige forudsætninger for at specialisere sig, udnytte skala og rekruttere dygtige medarbejdere. Det bør vi udnytte langt bedre.

 

Fakta: Det foreslår DI

  • Kommunerne skal ikke producere og levere mad til visiterede ældre i eget hjem, men fortsat stå for at visitere og vejlede den enkelte borger
  • Private leverandører skal fremover kun igennem én tværkommunal godkendelses- og tilsynsmodel, der tager afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger til institutionskost. Derefter kan de levere madservice i hele landet.
  • Leverandørerne får mulighed for at konkurrere på prisen. Den statsligt fastsatte maksimumpris fastholdes dog.

Læs hele forslaget her.

Frigiver økonomi til velfærden

I en ny analyse vurderer DI, at forslaget vil frigive 44 mio. kr. i 2030, som kommunerne i stedet kan bruge på at løfte kvaliteten af kerneopgaven i form af pleje og omsorg. Det skyldes, at de private leverandører kan løse omkostningerne billigere end kommunerne.

- Det er dog et konservativt estimat, da vi ikke har mulighed for at indregne alle gevinsterne ved at gøre op med bureaukrati og at kommunerne slipper for at investere i udbygning af køkkener, rekruttering mv., siger Jakob Scharff.

Ca. 40.000 danskere er i dag visiterede til madservice i eget hjem.

Relateret indhold