Arrangement

Hospital i egen stue - hvordan sikrer vi tryghed og kvalitet?

Potentialerne er store; færre indlæggelser, ressourcefrigørelse mere fleksibilitet og livskvalitet for patienterne. Men hvordan sikrer vi, at kvaliteten i behandlingen ikke daler, og hvordan opnår vi tryghed for både patient, pårørende og de sundhedspersoner, der har ansvaret for behandlingen?

Sundhedsvæsenet er nu og i den fremtid vi kigger ind i udfordret af det såkaldte dobbeltdemografiske pres, hvor der kommer flere ældre og patienter med kroniske sygdomme samtidig med, at der bliver færre medarbejdere i sundhedsvæsenet.  Der er derfor ikke en mulighed at fortsætte som hidtil. Vi er nødt til at tænke i nye baner og indrette sundhedsvæsenet anderledes, så vi kan udnytte ressourcerne bedst muligt. Her kan hjemmebehandling være én af løsningerne, der kan være med  til at sikre, at vi får mere sundhed for pengene og får tilrettelagt den enkelte patients forløb bedst muligt.

Potentialerne er store; færre indlæggelser, ressourcefrigørelse til de mest syge og komplekse patienter på hospitalerne og mere fleksibilitet og livskvalitet for patienterne. Men hvordan sikrer vi, at kvaliteten i behandlingen ikke daler, og hvordan opnår vi tryghed for både patient, pårørende og de sundhedspersoner, der har ansvaret for behandlingen?

Det er nogle af de spørgsmål, DI og Lif vil undersøge til konferencen ”Hospital i egen stue” den 29. april.

Program

Kl. 8.30 Registrering og morgenmad

Kl. 9.00 Velkomst
Ida Sofie, koncerndirektør, Lif og Henriette Søltoft, vicedirektør, DI

Kl. 9.15 Hvordan påvirker hjemmebehandling hverdagen patienter, og hvilke fordele og ulemper ser de sundhedsprofessionelle ved hjemmebehandling?
Julian Christensen, seniorforsker, VIVE

Kl. 9.40 Fremtidens patientrejse
Mette Bryde Lind, direktør, Gigtforeningen

Kl. 10.00 Et internationalt perspektiv på hjemmebehandling, og hvilke krav, det stiller til sundhedspersonalet og de organisatoriske rammer
David Levine, Associate Professor of Medicine at Harvard Medical School and clinical director of research and development for Mass General Brigham Health Care at Home

Kl. 10.10 Pause

Kl. 10.30 De gode eksempler på hospital i eget hjem 
Precare
Anne Bernth, enhedschef, Region Sjælland

Migrænebehandling i det nære sundhedsvæsen
Jakob Møller Hansen, speciallæge og bestyrelsesmedlem, Danske Nervelægers Organisation og Anne Egelund, formand for Migræne Danmark

Kl. 11.20 Politisk samtale: Hvordan lykkes vi med at skabe de rigtige rammer og strukturer for mere behandling i det nære sundhedsvæsen?

  • Monika Rubin, politisk ordfører og sundhedsordfører (M)
  • Sisse Marie Welling, formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg (SF)
  • Karin Friis Bach, formand for Danske Regioners sundhedsudvalg og regionsrådsmedlem i Region H. (RV)

Kl. 12.00 Tak for i dag samt let frokost/mulighed for to-go

Moderator: Mette Boysen, nyhedsredaktør, Lif