Viden og analyser

DI Life Science leverer jævnligt fagligt relevante bidrag i form af viden og analyser.

Analyser

Værditilvækst

I 2008 skabte life sciencevirksomhederne værdi for 39 mia. kr., i 2017 er tallet steget til knap 90 mio. kr. hvilket betyder, at de har mere end fordoblet værditilvæksten i perioden 2008-2017. Life science-industrien har oplevet en gennemsnitlige årlige vækstrate i værditilvæksten på 10 pct. Væksten kan især tilskrives de store lægemiddel-virksomheder.

I opgørelsen af den samlede værdiskabelse i life science-industrien skal indregnes virksomhedernes investeringer i egen forskning og udvikling på 14,6 mia. kr., samt det overskud der skabes i udlandet i form af nettoformueindkomsten på 15,4 mia. kr.

Den samlede værdiskabelse fra life science-industrien er således på 119 mia. kr. i 2017. Det er en stigning på godt 27 mia. kr. siden 2014, hvor den samlede værdiskabelse var på 92 mia. kr.

Eksport

Life science-industrien eksporterer i høj grad til udlandet, og der har været en positiv udvikling i dansk eksport af life science-produkter i perioden 2008-2019.

Eksporten er gået fra i løbende priser at være på 54 mia. kr. i 2008 til knap 142 mia. kr. i 2019.

Life science-industrien har således med en gennemsnitlig årlig vækstrate på mere end 9 pct. formået næsten at tredoble varereksporten iperioden 2008-2019.

Væksten i varereksporten er især sket inden for lægemiddel og biotek, hvor eksporten er steget med hele 210 pct. i perioden.

Beskæftigelse

Life science-industrien stod i 2017, for 47.543 årsværk. Dette svarer til 2,1 pct. af den danske arbejdsstyrke.Beskæftigelsen i life scienceindustrien er vokset med 18 pct. fra 2008 til 2017. Til sammenligning faldt beskæftigelsen i dansk erhvervsliv med 4 pct. i perioden.

Life science-industrien udbetalte i 2017 lønninger for godt 30 mia. kr. Life science-industriens gennemsnitlige årlige lønvækst er på 5 pct. årligt.

Skattebetalinger

Life science-industrien bidrog i 2017 med 24,7 mia. kr. til de offentlige finanser i form af selskabsskatter og personskatter. Af de 24,7 mia. kr. kommer 14,2 mia. kr. fra, at medarbejderne i life sciencevirksomhederne betaler personskatter, dvs. indkomstskat og arbejdsmarkedsbidrag. De resterende 10,5 mia. kommer fra life science-virksomhedernes selskabsskattebetalinger.

Skatteprovenuet fra selskaber og ansatte i life science-industrien er fordoblet siden 2008.

Produktivitet

Hver medarbejder i life science-industrien skaber årligt værdi for 1,9 mio. kr.

Life science-industrien er således en højproduktiv industri med højere produktivitet end i det øvrige danske erhvervsliv og de samlede industrivirksomheder, hvis produktivitet er på hhv. 0,85 og 0,98. mio. kr.

Produktiviteten i life science-industrien trækkes særligt op af de store lægemiddel-virksomheder.

Forskning og udvikling

Forskning og udvikling medvirker til at fremme vækst og dermed også til at styrke den danske konkurrenceevne. I 2017 investerede de innovative virksomheder i life science-industrien knap 15 mia. kr. i egen forskning og
udvikling (FoU). Derved er investeringerne i FoU steget med 50 pct. siden 2008.

De innovative life science-virksomheder stod i 2017 for 34 pct. af landets de samlede investeringer i egen FoU på omkring 43 mia. kr.

Life science-industrien er kendetegnet ved at bruge en stor del af omsætningen på forskning og udvikling. I 2017 brugte life science-industrien godt 6 pct. af omsætningen, på egen forskning og udvikling. I samme år brugte virksomhederne i den samlede danske økonomi godt 1 pct. af omsætningen på forskning og udvikling.

Globalisering

Den danske life science-industri skaber ikke kun værdi gennem den produktion, der finder sted i Danmark. Når danske life sciencevirksomheder producerer gennem datterselskaber i udlandet, eller opnår et afkast fra investeringer uden for landets grænser, kan de efterfølgende trække pengene hjem til Danmark til gavn for dansk velstand og investeringer i Danmark. Data om formueindkomst og udenlandske investeringer kommer fra et særudtræk fra Danmarks Nationalbank.

Peder Søgaard-Pedersen

Peder Søgaard-Pedersen

Chef for DI Life Science

 • Direkte +45 3377 3945
 • Mobil +45 2128 6755
 • E-mail peso@di.dk
Susanne B. Christensen

Susanne B. Christensen

Chefkonsulent

• Forsknings- og uddannelsespolitik
• Sundhedsdata
• Personlig medicin
• Lægemidler
• Public Affairs netværk

 • Direkte +45 3377 3656
 • Mobil +45 2949 4417
 • E-mail sch@di.dk
Caroline Louise Westergaard

Caroline Louise Westergaard

Konsulent

• Analyser
• Digital sundhed
• Healthtech
• Biotek

 • Direkte +45 3377 3543
 • Mobil +45 2943 2572
 • E-mail calw@di.dk
Cecilie Skjelmose

Cecilie Skjelmose

Konsulent

• Kommunikationsansvarlig
• Events
• Danmark som sundhedsnation
• Velfærdsteknologi

 • Direkte +45 3377 3057
 • Mobil +45 5213 2377
 • E-mail ceci@di.dk
Simone Overby Sloth

Simone Overby Sloth

Konsulent

• Sundhedspolitik
• Værdibaserede indkøb
• International interessevaretagelse
• Medicinsk udstyr
• DI’s udvalg for Life Science

 • Direkte +45 3377 3140
 • Mobil +45 2211 7389
 • E-mail sios@di.dk
Rikke Bruun Uggerhøj

Rikke Bruun Uggerhøj

Studentermedarbejder