DI Life Science mener

Politiske udspil og aktuelle holdninger fra DI Life Science.

FoU-fradrag

FoU-fradrag på 130 pct. skal gøres permanent. Derudover skal loftet for merfradrag hæves fra de nuværende 50 mio. kr.

En life science nation i verdensklasse

Læs mere

Sundhedsdata

National strategi for bedre brug af sundhedsdata, herunder ét datalandkort for alle offentlige sundhedsdata, én central godkendelsesinstans og mulighed for analyse på tværs af datakilder på en sikker analyseplatform.

En life science nation i verdensklasse

Læs mere

Ét fælles nationalt sundhedsmål

Der skal etableres ét fælles nationalt sundhedsmål med fokus på bekæmpelse af kroniske sygdomme.

Mere sundhed i verden

Læs mere

Nationale kronikerplaner

Nationale kronikerplaner for forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af kroniske sygdomme.

En sundere befolkning

Læs mere

Proaktiv sundhedspolitik

Danmark skal føre en proaktiv sundhedspolitik i regi af FN’s Verdensmål 3 om trivsel og sundhed i hhv. EU, OECD og WHO med fokus på bekæmpelse af kroniske sygdomme.

Mere sundhed i verden

Læs mere

Digitalt og sammenhængende sundhedsvæsen

Et mere digitalt og sammenhængende sundhedsvæsen kræver bedre muligheder for at bruge og dele data mellem f.eks. hospitaler, praktiserende læger, speciallæger og den kommunale sundheds- og ældrepleje.

Mere sundhed for pengene

Læs mere
Peder Søgaard-Pedersen

Peder Søgaard-Pedersen

Chef for DI Life Science

 • Direkte +45 3377 3945
 • Mobil +45 2128 6755
 • Send e-mail  
Susanne B. Christensen

Susanne B. Christensen

Chefkonsulent

• Forsknings- og uddannelsespolitik
• Sundhedsdata
• Personlig medicin
• Lægemidler
• Public Affairs netværk

 • Direkte +45 3377 3656
 • Mobil +45 2949 4417
 • Send e-mail  
Caroline Louise Westergaard

Caroline Louise Westergaard

Konsulent

• Analyser
• Digital sundhed
• Healthtech
• Biotek

 • Direkte +45 3377 3543
 • Mobil +45 2943 2572
 • Send e-mail  
Cecilie Skjelmose

Cecilie Skjelmose

Konsulent

På barsel

 • Direkte +45 3377 3057
 • Mobil +45 5213 2377
 • Send e-mail  
Simone Overby Sloth

Simone Overby Sloth

Konsulent

• Sundhedspolitik
• Værdibaserede indkøb
• EU og international interessevaretagelse
• Medicinsk udstyr
• DI’s udvalg for Life Science

 • Direkte +45 3377 3140
 • Mobil +45 2211 7389
 • Send e-mail  
Alexander Hansen

Alexander Hansen

Konsulent

• Kommunikationsansvarlig
• Events
• Danmark som sundhedsnation
• Velfærdsteknologi

 • Direkte +45 3377 3243
 • Mobil +45 2815 3874
 • Send e-mail  
Rikke Bruun Uggerhøj

Rikke Bruun Uggerhøj

Studentermedarbejder

Morten Rosted Vang

Morten Rosted Vang

Fagleder, Digital ansvarlighed og cybersikkerhed

• Cybersikkerhed

 • Direkte +45 3377 4707
 • Mobil +45 2291 5081
 • Send e-mail