DI Life Science mener

Politiske udspil og aktuelle holdninger fra DI Life Science.

FoU-fradrag

FoU-fradrag på 130 pct. skal gøres permanent. Derudover skal loftet for merfradrag hæves fra de nuværende 50 mio. kr.

En life science nation i verdensklasse

Læs mere

Sundhedsdata

National strategi for bedre brug af sundhedsdata, herunder ét datalandkort for alle offentlige sundhedsdata, én central godkendelsesinstans og mulighed for analyse på tværs af datakilder på en sikker analyseplatform.

En life science nation i verdensklasse

Læs mere

Ét fælles nationalt sundhedsmål

Der skal etableres ét fælles nationalt sundhedsmål med fokus på bekæmpelse af kroniske sygdomme.

Mere sundhed i verden

Læs mere

Nationale kronikerplaner

Nationale kronikerplaner for forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af kroniske sygdomme.

En sundere befolkning

Læs mere

Proaktiv sundhedspolitik

Danmark skal føre en proaktiv sundhedspolitik i regi af FN’s Verdensmål 3 om trivsel og sundhed i hhv. EU, OECD og WHO med fokus på bekæmpelse af kroniske sygdomme.

Mere sundhed i verden

Læs mere

Digitalt og sammenhængende sundhedsvæsen

Et mere digitalt og sammenhængende sundhedsvæsen kræver bedre muligheder for at bruge og dele data mellem f.eks. hospitaler, praktiserende læger, speciallæger og den kommunale sundheds- og ældrepleje.

Mere sundhed for pengene

Læs mere
Peder Søgaard-Pedersen

Peder Søgaard-Pedersen

Underdirektør

Susanne B. Christensen

Susanne B. Christensen

Chefkonsulent

• Forsknings- og uddannelsespolitik
• Sundhedsdata
• Personlig medicin
• Lægemidler
• Public Affairs netværk

Cecilie Skjelmose

Cecilie Skjelmose

Konsulent

På barsel

Morten Rosted Vang

Morten Rosted Vang

Fagleder, Digital ansvarlighed og cybersikkerhed

• Cybersikkerhed