En sundere befolkning

Danskerne skal have flere sunde og aktive leveår – og Danmark skal bidrage til mere sundhed i resten af verden.

Verdens bedste forebyggelse og patientbehandling

Vi skal forbedre folkesundheden og sikre patienter med blandt andet kroniske lidelser bedre livskvalitet. Det gør vi gennem en national kronikerplan, ét fælles nationalt sundhedsmål og med bedre og mere tilgængelig viden om sundhed.

Multisygdom

Danmark har nogle af verdens førende virksomheder inden for udvikling af lægemidler, medicinsk udstyr og sundhedsløsninger, et veludviklet sundhedsvæsen og fagligt dygtigt sundhedspersonale. Det skal vi udnytte i kampen mod kroniske lidelser i Danmark og resten af verden.

Hele fire ud af ti danskere lever med mere end en kronisk lidelse. Det kan betyde forringet livskvalitet for den enkelte og dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet. Faktisk er det kun 34 procent, der lever med mere end en kronisk lidelse, som er tilknyttet enten arbejdsmarkedet eller uddannelsesverdenen.

Vi foreslår, at man udarbejder nationale kronikerplaner med fokus på forebyggelse, tidlig opsporing, diagnosticering og bedre behandling. Sådan kan danskerne få flere aktive og sunde leveår – og de gode resultater skal udbredes til resten af verden.

Pandemibekæmpelse og -beredskab

Coronapandemien har sat sit præg på hele verden, og vi har lært, at et stærkt offentlig-privat samarbejde kan løfte os ud af krisen. Vi skal gennem tætte offentlige private samarbejder og fælles indsatser i EU sikre, at vi er rustet til fremtidens sundhedskriser.

Peder Søgaard-Pedersen

Peder Søgaard-Pedersen

Chef for DI Life Science

  • Direkte +45 3377 3945
  • Mobil +45 2128 6755
  • Send e-mail  
Simone Overby Sloth

Simone Overby Sloth

Konsulent

• Sundhedspolitik
• Værdibaserede indkøb
• EU og international interessevaretagelse
• Medicinsk udstyr
• DI’s Life Science udvalg

  • Direkte +45 3377 3140
  • Mobil +45 2211 7389
  • Send e-mail