DI Life Science arbejder for en life science nation i verdensklasse. Det kræver blandt andet adgang til kvalificeret arbejdskraft både gennem uddannelse og bedre mulighed for at tiltrække internationale kandidater, samt bedre vilkår for start-ups og biotek virksomheder.

Derudover skal vilkårene for forskning og udvikling være i top, da det kræver massive investeringer at udvikle bedre og mere sundhed til danskerne og resten af verden. Vi arbejder derfor for bedre adgang til sundhedsdata gennem en national strategi for bedre brug af sundhedsdata, herunder én indgang til alle offentlige sundhedsdata, én central godkendelsesinstans og mulighed for analyse på tværs af datakilder på en sikker analyseplatform. FoU-fradraget på 130 pct. skal være permanent og loftet for merfradrag skal hæves fra de nuværende 50 mio. kr..

Danske patienter skal have mere sundhed for pengene. Det skal ske ved øget brug af innovative prismodeller og værdibaserede indkøb, der ikke bør være underlagt kortsigtede ét-årige budgetter. Vores sundhedsvæsen skal også være mere digitalt og sammenhængende, så ingen patienter falder mellem to stole, og fleksibiliteten i hverdagen øges – det giver mere livskvalitet for den enkelte. Derfor bør det være en politisk målsætning, at flere skal behandles i eget hjem, hvis det er muligt. Det kræver også bedre muligheder for at bruge og dele data mellem f.eks. hospitaler, praktiserende læger, speciallæger og den kommunale sundheds- og ældrepleje. Samtidig skal den værdifulde viden kunne bruges lettere til forskning og udvikling af nye behandlingsformer og sundhedsløsninger.

DI Life Science vision er, at danskerne skal have flere sunde og aktive leveår. Vi skal forbedre folkesundheden, bekæmpe ulighed i sundhed og sikre patienter med kroniske lidelser bedre livskvalitet. Det gør vi blandt andet gennem en national kronikerplan, ét fælles nationalt sundhedsmål og med bedre og mere tilgængelig viden om sundhed.

Life science-industrien skal bidrage til mere sundhed i verden. Den danske sundhedsindustri fylder mere i dansk eksport end nogensinde før, og de seneste ti års fremgang i den samlede danske eksport kommer især fra sundhedsprodukter. I 2020 eksporterede life science-industrien for mere end 150 mia. kr. Med en relativt lille andel af beskæftigelsen yder life science-industrien dermed et stort bidrag til dansk velstand. Vi arbejder for styrket eksport gennem opbygning af internationale afsætningsmuligheder og fokuseret myndighedssamarbejde.

Fortællingen om ”Det Sunde Danmark” skal styrkes med analyse af samfundsværdien af offentlig-privat samarbejde, innovative indkøbsmodeller og digitalisering af sundhedsvæsenet med fokus på kronikere og markedsføres til primære eksportmarkeder. Danmark skal også føre en proaktiv sundhedspolitik i regi af FN’s Verdensmål 3 – Sundhed og trivsel.

Få et overblik over, hvad DI Life Science arbejder for

Download