Den danske sundhedsindustri fylder mere i dansk eksport end nogensinde før, og de seneste ti års fremgang i den samlede danske eksport kommer især fra sundhedsprodukter. I 2019 eksporterede life science-industrien for 140 mia. kr. Med en relativt lille andel af beskæftigelsen yder life science-industrien dermed et stort bidrag til dansk velstand. 

Samtidigt er life science-industrien drivkraft for udviklingen af løsninger, der dagligt er med til at redde liv og øge livskvaliteten for tusindvis af borgere. Derfor mener DI, at det er i Danmarks interesse, at vi fortsat har en life science-industri i vækst.

Selvom det går godt, er vækstpotentialet, ifølge DI, væsentligt større. Dog kan international konkurrence på vigtige markeder og mangel på kvalificeret arbejdskraft true life science-industriens ambition om at fordoble eksporten inden 2025. Derfor arbejder DI målrettet for at skabe gode rammevilkår, så life science-industrien fortsat har de bedste muligheder for at udvikle sig i Danmark.

DI Life Science's VISION ER, at Danmark skal være blandt de mest attraktive lande for udvikling, test, produktion og salg af lægemidler, medicinsk udstyr samt sundheds- og velfærdsløsninger, der benyttes til stadig bedre behandlinger i sundhedsvæsenet til gavn for patienterne og samfundsøkonomien.

For at sikre gode grundvilkår mener DI Life Science, at der er brug for at sætte ind på en række områder.