Om DI Life Science

I DI Life Science arbejder vi for at skabe de bedste rammer for vores medlemsvirksomheder inden for den samlede life science-industri i Danmark.

DI Life Science samler virksomheder i hele værdikæden

Vi arbejder hver dag for at skabe og udvikle de bedste betingelser for vækst og udvikling for sundhedsindustrien i Danmark.

I DI Life Science arbejder vi for at skabe de bedste rammer for vores medlems-virksomheder inden for den samlede life science-industri i Danmark.  Det gælder lige fra biotek, lægemidler, diagnostisk udstyr til høreapparater, healthtech og medicoteknisk udstyr. Vi arbejder målrettet for at skabe gode rammevilkår, så life science-industrien fortsat har de bedste muligheder for at udvikle sig i Danmark. DI’s vision er, at Danmark skal være blandt de mest attraktive lande for udvikling, test, produktion og salg af lægemidler, medicinsk udstyr samt sundheds- og velfærdsløsninger, der benyttes til stadig bedre behandlinger i sundhedsvæsnet til gavn for patienterne og samfundsøkonomien.

 

Dansk life science er i vækst

... og på vej mod at blive Danmarks største eksporterhverv

Life science-industrien i Danmark er en dansk styrkeposition. Hver dag bidrager branchen til et dansk sundhedsvæsen i verdensklasse, ligesom branchen leverer kvalitetsprodukter til sundhedsvæsener og patienter verden over. I 2020 eksporterede life science-industrien for mere end 150 mia. danske kroner. Samtidig beskæftiger branchen mere end 47.500 fuldtidsansatte. Med andre ord er life science-industrien i Danmark afgørende bidragsyder til at sikre dansk vækst og velfærd.

Peder Søgaard-Pedersen

Peder Søgaard-Pedersen

Underdirektør

Susanne B. Christensen

Susanne B. Christensen

Chefkonsulent

• Internationale services
• Womens health
• Diversitet
• Sundhedsdata/EHDS
• Forskningspolitik

Lars Bech-Jørgensen

Lars Bech-Jørgensen

Fagleder for Fremtidens Sundhedsvæsen

• Fremtidens sundhedsvæsen
• Healthtech
• Offentligt-privat samarbejde
• Værdibaserede indkøb
• Sundhedsstruktur
• Life science-strategi

Peter Arnt Nielsen

Peter Arnt Nielsen

Chefkonsulent

• Lægemiddelområdet
• EU politik
• Høreapparatområdet
• Medicinsk udstyr
• Bæredygtighed
• DI’s udvalg for Life Science

Cecilie Skjelmose

Cecilie Skjelmose

Chefkonsulent

• Kronisk sygdom
• Forebyggelse
• Hjælpemidler
• Erhvervsfyrtårn Life Science