Om DI Life Science

I DI Life Science arbejder vi for at skabe de bedste rammer for vores medlemsvirksomheder inden for den samlede life science-industri i Danmark.

DI Life Science samler virksomheder i hele værdikæden

Vi arbejder hver dag for at skabe og udvikle de bedste betingelser for vækst og udvikling for sundhedsindustrien i Danmark.

I DI Life Science arbejder vi for at skabe de bedste rammer for vores medlems-virksomheder inden for den samlede life science-industri i Danmark.  Det gælder lige fra biotek, lægemidler, diagnostisk udstyr til høreapparater, healthtech og medicoteknisk udstyr. Vi arbejder målrettet for at skabe gode rammevilkår, så life science-industrien fortsat har de bedste muligheder for at udvikle sig i Danmark. DI’s vision er, at Danmark skal være blandt de mest attraktive lande for udvikling, test, produktion og salg af lægemidler, medicinsk udstyr samt sundheds- og velfærdsløsninger, der benyttes til stadig bedre behandlinger i sundhedsvæsnet til gavn for patienterne og samfundsøkonomien.

 

Dansk life science er i vækst

... og på vej mod at blive Danmarks største eksporterhverv

Life science-industrien i Danmark er en dansk styrkeposition. Hver dag bidrager branchen til et dansk sundhedsvæsen i verdensklasse, ligesom branchen leverer kvalitetsprodukter til sundhedsvæsener og patienter verden over. I 2020 eksporterede life science-industrien for mere end 150 mia. danske kroner. Samtidig beskæftiger branchen mere end 47.500 fuldtidsansatte. Med andre ord er life science-industrien i Danmark afgørende bidragsyder til at sikre dansk vækst og velfærd.

Peder Søgaard-Pedersen

Peder Søgaard-Pedersen

Chef for DI Life Science

 • Direkte +45 3377 3945
 • Mobil +45 2128 6755
 • Send e-mail  
Susanne B. Christensen

Susanne B. Christensen

Chefkonsulent

• Forsknings- og uddannelsespolitik
• Sundhedsdata
• Personlig medicin
• Lægemidler
• Public Affairs netværk

 • Direkte +45 3377 3656
 • Mobil +45 2949 4417
 • Send e-mail  
Caroline Louise Westergaard

Caroline Louise Westergaard

Konsulent

• Analyser
• Digital sundhed
• Healthtech
• Biotek

 • Direkte +45 3377 3543
 • Mobil +45 2943 2572
 • Send e-mail  
Cecilie Skjelmose

Cecilie Skjelmose

Konsulent

På barsel

 • Direkte +45 3377 3057
 • Mobil +45 5213 2377
 • Send e-mail  
Simone Overby Sloth

Simone Overby Sloth

Konsulent

• Sundhedspolitik
• Værdibaserede indkøb
• EU og international interessevaretagelse
• Medicinsk udstyr
• DI’s udvalg for Life Science

 • Direkte +45 3377 3140
 • Mobil +45 2211 7389
 • Send e-mail  
Alexander Hansen

Alexander Hansen

Konsulent

• Kommunikationsansvarlig
• Events
• Danmark som sundhedsnation
• Velfærdsteknologi

 • Direkte +45 3377 3243
 • Mobil +45 2815 3874
 • Send e-mail  
Rikke Bruun Uggerhøj

Rikke Bruun Uggerhøj

Studentermedarbejder